Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > BVP2007/1 Bacheloroppgave

Bacheloroppgave

Back Tilbake
Kode
BVP2007/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Barnevern
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Bacheloroppgaven er en individuell skriftlig fordypningsoppgave over et selvvalgt tema med relevans for barnevernpedagogens kunnskapsfelt og praksis. Gjennom oppgaven skal studentene anvende sin samlede kompetanse til å formidle sentralt fagstoff. Studentene skal formulere og besvare en avgrenset problemstilling innenfor sitt valgte tema. I tillegg til studiets obligatoriske pensum knyttes selvvalgt pensum til oppgavens tema.


Læringsutbytte

En student skal etter gjennomført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

  • Studenten har oppdatert og bred kunnskap om litteratur, forsking og praksis som belyser oppgavens tematikk og fordypningsområde

Ferdigheter

  • Studenten kan innhente, vurdere og anvende relevant litteratur og forskning til å belyse oppgavens problemstilling
  • Studenten behersker faglige og formelle krav som stilles til oppgaven

Generell kompetanse

  • Studenten viser innsikt i relevante problemstillinger innenfor valgt tema
  • Studenten kan planlegge og gjennomføre arbeidet med fordypningsoppgaven på en selvstendig måte
  • Studenten framviser kritisk bruk av kilder
  • Studenten kan formidle og drøfte fagstoffet på en reflektert måte både skriftlig og muntlig
  • Studenten framviser holdninger som samsvarer med yrkesetiske prinsipper

Undervisnings- og læringsmetode

Introduksjonsforelesninger, individuell oppgaveskriving med veiledning. 


Emne er obligatorisk for

Bachelor i barnevernArbeidskrav

Emnet har ingen arbeidskrav


Eksamensform

Individuell skriftlig bacheloroppgave med muntlig høring.

Det gis en foreløpig sensur på oppgaven. Til muntlig stilles det spørsmål fra oppgaven og pensum forøvrig. Endelig karakter utgjør samlet vurdering.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L