Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > SOA2009/1 Bacheloroppgave i sosialt arbeid

Bacheloroppgave i sosialt arbeid

Back Tilbake
Kode
SOA2009/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Halvt semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Sosialt arbeid
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Bacheloroppgaven er en individuell skriftlig oppgave over et selvvalgt, faglig tema med relevans for sosialt arbeids kunnskapsfelt og praksis. Studentene får trening i å skrive en oppgave som skal tilfredsstille krav til vitenskapelig argumentasjon og fremstilling. Oppgavens tema skal knyttes til kjerneområder i studiet, og studentene skal formulere en problemstilling, innhente informasjon og selv søke relevant teori som grunnlag for analyser og rapportering i form av en bacheloroppgave.


Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studentene:

  • kunne formulere en problemstilling og analysere den
  • kunne gi en oversikt over hva vi allerede vet om temaet for oppgaven
  • kunne innhente, analysere og presentere data på en strukturert og faglig tilfredsstillende måte
  • kan anvende sosialt arbeids teori og metoder i større skriftlige arbeider
  • ha et bevisst forhold til etiske problemstillinger knyttet til forskning og fagutvikling
  • kunne vurdere kilder kritisk og referere til dem nøyaktig
  • være i stand til å bruke teori og metoder fra sitt fagområde
  • ha omfattende kunnskaper om et selvvalgt fordypningsemne

Undervisnings- og læringsmetode

 Hovedarbeidsformen i emnet er studentenes eget arbeid med oppgaven, individuell og gruppevis veiledning og forelesninger om skriving av bacheloroppgave.


Forkunnskapskrav

Bestått tidligere emner i BA forløpet

Emne er obligatorisk for

Bachelor i sosialt arbeidArbeidskrav

 Ideskisse og selvvalgt pensum må være godkjent for å få levere bacheloroppgaven


Eksamensform

 Individuell skriftlig bacheloroppgave med muntlig høring.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L