Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > PSY1005/1 Innføring i generell psykologi og psykologiens historie

Innføring i generell psykologi og psykologiens historie

Back Tilbake
Kode
PSY1005/1
Studiepoeng
20
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Marita Andreassen og Ricardo Lugo
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en introduksjon i psykologi som fag og vitenskap, dvs. i fagets problemstillinger, teorier og forskningsresultater. Dette betyr at faget skal formidle noen av de viktigste bidrag psykologien har gitt til forståelsen av mennesket, men også til forståelsen av atferd hos andre organismer. Historiedelen gir en oversikt over psykologiens utvikling som selvstendig vitenskap og faglig disiplin. Innføring i de viktigste teoretiske skoleretninger med de respektive metodiske, faglige, etiske og andre perspektiver er sentralt sammen med omtale av psykologiens relasjon til andre vitenskapsgrener og faglige disipliner. Emnet tilfører også viktig biografisk kunnskap om sentrale enkeltpersoner som har hatt stor betydning for psykologiens utvikling som Wundt, Pavlov, Skinner og Freud.


Læringsutbytte

Gi grunnlag for en reflektert forståelse av psykologisk kunnskap, samtidig som det søker å gi et bilde av de mange muligheter som moderne psykologi gir i arbeid med mennesker gjennom en første innføring i sentrale emner som kognitiv psykologi, biologisk psykologi, personlighetspsykologi, klinisk psykologi og utviklingspsykologi.


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, øvelser, gruppeundervisning, nettundervisning, veiledning


Forkunnskapskrav

Ingen

Emne er obligatorisk for

Bachelor i psykologiArbeidskrav

Godkjent prosjektarbeid (mappe)


Eksamensform

6-timers skriftlig individuell eksamen flervalg/kortssvarsoppgaver

Overlapp

Emnet PSY1005/1 Innføring i generell psykologi og psykologiens historie overlapper emnet 1PSY100 Innføring i generell psykologi og psykologiens historie med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L