Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > PSY1008/1 Sosialpsykologi

Sosialpsykologi

Back Tilbake
Kode
PSY1008/1
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Prosper Ameh Kwei-Narh
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i menneskets relasjoner til andre, herunder også menneskets funksjon i grupper og sosiale systemer.

Sosialpsykologi omhandler sosial tenkning, påvirkning og prosesser som foregår mellom mennesker.

• Sosial tenkning: oppfatninger og vurderinger av seg selv og andre, av sosiale situasjoner, identitet og holdninger.
• Sosial påvirkning: konformitet og lydighet, overtalelse, påvirkning i grupper og kultur.
• Sosiale relasjoner: fordommer, aggresjon, hjelpsomhet, tiltrekning og konflikter mellom grupper.


Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

  • Kandidatene skal kunne gjengi og ha en forståelse av fagbegreper og ulike perspektiver på faget. De skal kjenne til sentrale sosialpsykologiske fenomener, prosesser og teorier.
  • Kandidatene skal kunne vurdere ulike forskningsmetoder og forskningsresultater innenfor sosialpsykologi.

 

Ferdighetsmål:

  • Kandidatene kan bruke teorier innenfor sosialpsykologi til å forstå og forklare sosiale fenomener og praktiske eksempler fra virkeligheten. 
  • Videre kan de skrive en selvstendig akademisk oppgave der de anvender begreper, empiri og teori fra pensum for å belyse en problemstilling. De kan innhente, bearbeide og presentere data, samt knytte dette til relevant teori. 
  • Kandidatene kan vurdere og gi tilbakemeldinger på andres oppgaver.

 

Generell kompetanse:

  • Har grunnleggende kunnskap om sentrale tradisjoner innen sosialpsykologien, kan diskutere deres styrker og se dem i et kritisk perspektiv. 
  • Kan formidle sentralt fagstoff i en skriftlig oppgave. 

Undervisnings- og læringsmetode

Selvstudier, forelesninger, øvelser, film og skriveseminar. Studentaktivitet tillegges stor betydning.


Forkunnskapskrav

Ingen.

Emnet bygger på PSY 1005 Innføring i generell psykologi og psykologiens historie. 

Emne er obligatorisk for

Bachelor i psykologiArbeidskrav

Skriftlig oppgave på 5-6 sider. Arbeidskravet må være fullført og bestått for å kunne ta eksamen.


Eksamensform

4-timers individuell skriftlig skoleeksamen

Overlapp

Emnet PSY1008/1 Sosialpsykologi overlapper med emnet 1PSY102/1 Sosialpsykologi med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L