Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > PSY1006/2 Innføringsemne II/Examen facultatum (psykologi)

Innføringsemne II/Examen facultatum (psykologi)

Back Tilbake
Kode
PSY1006/2
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Terje Ødegaard
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Examen facultatum for psykologi er, sammen med Examen philosophicum for psykologi (PSY 1004), allmenndannende innføringsemner i filosofiens og psykologiens historie, i språk og argumentasjon, vitenskapsfilosofi og etikk, inkludert forskningsetikk.

PSY 1006 gir en innføring i den politiske filosofiens og etikkens historie og i grunnleggende vitenskapsfilosofiske tema som strukturen i vitenskapelige funn, hva som menes med vitenskapelig forklaring og en innføring i kritisk tenkning omkring problemstillinger som er særegne for psykologi som fag og vitenskap.


Læringsutbytte

Examen facultatum for psykologi gir studenten

 • grunnleggende kunnskaper om
  • noen sentrale tema i politisk-filosofiske og etiske teoriers historie
  • sammenhenger mellom generelle tema i etikk og enkelte fagetiske tema i psykologifaget
  • grunnleggende vitenskapsfilosofiske tema som vitenskapelige forklaringer, sentrale modeller for vitenskapelig utvikling, særtrekk ved psykologifaglige tenkemåter og forklaringstyper
 • grunnleggende ferdigheter i
  • å identifisere strukturen i fremstillinger av vitenskapelige resultater og til å forholde seg kritisk til slike framstillinger
  • å skille mellom umiddelbare, intuitive tanker om spørsmål av psykologisk natur og psykologifaglige vurderinger

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidet med emnet Examen facultatum for psykologi består av deltakelse i forelesninger og arbeid med obligatoriske skriftlige innleveringsoppgaver (arbeidskrav—se nedenfor) i seminar og i små grupper eller individuelt. Emnet er lærebokbasert, men kan omfatte en begrenset bruk av originalmateriale.


Forkunnskapskrav

Ingen

Emne er obligatorisk for

Obligatorisk emne på årstudium i psykologi og på Bachelor i psykologi.Arbeidskrav

Studenten skriver og leverer to skriftlige oppgaver på inntil 1400 ord over oppgavetema fra pensum, for kommentar og godkjenning. I tillegg til arbeid med pensummaterialet skal de skriftlige oppgavene tjene til å gi øvelse i å innfri krav til tone, saklighet og kildebruk/ referanser i akademisk og vitenskapelig tekst.

Emneansvarlig kan velge å gi ulike oppgavetekster til ulike deler av kullet. Eksempel på gode besvarelser kan gjøres tilgjengelig for kullet, på Fronter.

For å få gå opp til eksamen kreves

 • to godkjente arbeidskrav /innleveringsoppgaver. Dersom en oppgave ikke godkjennes ved første gangs innlevering skal den bearbeides og leveres på nytt, normalt innen en uke.
 • at studenten består en breddetest (flervalgsprøve) i pensummaterialet. Testen bedømmes som godkjent /ikke godkjent. Det gis inntil to forsøk.

Eksamensform

4-timers skriftlig skoleeksamen. Tekstmateriale som grunnlag for eksamensoppgaver kan gjøres tilgjengelig for studentene før eksamen.Erstatter
2EXFAC Innføringsemne II/Examen facultatum (psykologi) og PSY1006

Overlapp

Emnet PSY1006/2 Innføringsemne II/Examen facultatum overlapper med emnet PSY1006/1 Innføringsemne II/Examen facultatum og med emnet 2EXFAC/1 Examen Facultatum med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L