Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > PSY2302/1 Kognitiv psykologi

Kognitiv psykologi

Back Tilbake
Kode
PSY2302/1
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Ricardo Lugo
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet i kognitiv psykologi gir en generell innføring i kognitive prosesser som er involvert og berørt av blant annet persepsjon, oppmerksomhet, minner og språk, og hvordan disse prosessene er fordelt i hjernen. Noen av hovedtemaene er oppmerksomhet, automatiske og kontrollerte prosessers effekter på atferd, hukommelseprosesser og systemer, beslutningstaking, problemløsning, språk og kognitive lidelser.


Læringsutbytte
 • Forstå teoretiske tilnærminger og forklaringer av kognitive prosesser
 • Måling og forskningsmetoder innen kognitiv psykologi
 • Evaluering av spesifikke kognitive funksjoner
 • Hvordan individuelle forskjeller, erfaring og / eller lidelser påvirker kognitive prosesser

 

 • Forklar terminologi og teoretiske tilnærminger innenfor kognitiv psykologi
 • Diskuter teorier og empiriske forskningsresultater analytisk og kritisk
 • Utvikle en forståelse og bruk av måleverktøy for kognitive prosesser
 • Planlegge, gjennomføre, analysere og rapportere forskningsresultater i kognitiv forskning

 

 • Kjenne til begrepene kognitiv psykologi
 • Forstå samspillet og interaksjonen mellom biologiske, psykologiske og sosiale faktorer på kognitive prosesser
 • Være i stand til å kommunisere de faktorene, både fysiologiske og sosiale, som påvirker kognitiv prosesser
 • Være i stand til å måle og rapportere om spesifikke kognitive funksjoner
 • Være i stand til å produsere forskningsprosjekter innen kognitiv psykologi

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, praktiske øvelser og evalueringer, problemløsning, samarbeidslæring, case-basert læring, veiledning. 


Forkunnskapskrav

PSY1006 Innføringsemne II/Examen Facultatum og PSY1007 Psykologiske forskningsmetoder I

Anbefalte forkunnskaper
PSY2203 Psykologiske forskningsmetoder II

Emne er obligatorisk for

Ba psykologiArbeidskrav

Obligatorisk deltakelse på seminarer / eksperimentell forskningsprosjekt i kognitiv psykologi og en gruppeposter presentasjon (på engelsk) basert på det utførte prosjektet.


Eksamensform

4-timers skriftlig skoleeksamen 

Overlapp

Emnet PSY2302/1 Kognitiv psykologi overlapper med emnet PSY1013 Kognitiv psykologi med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L