Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > PSY2201/1 Utviklingspsykologi

Utviklingspsykologi

Back Tilbake
Kode
PSY2201/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Marita Andreassen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Utviklingspsykologien gir er innføring i sentrale temaer og aspekter ved normal utvikling hos barn. Viktige temaer er: Menneskets kognitive, personlighetsmessige, biologiske, psykologiske og sosiale utvikling i fasene fra fødsel, via barne- og ungdomstiden til voksen alder. Sentralt i utviklingsperspektivet er kognisjon, persepsjon, personlighet, emosjoner og sosiale relasjoner, og hvordan disse områdene gjensidig påvirker hverandre gjennom livsløpet. 


Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

Kandidatene skal kunne gjengi og ha forståelse for sentrale utviklingspsykologiske teorier. De skal kunne gjøre rede for forhold som påvirker utvikling frem til voksen alder, og ha forståelse for det komplekse samspillet mellom individet og det sosiale miljøet. Kandidatene skal kunne vurdere ulike forskningsmetoder som brukes innen utviklingspsykologi. De skal kunne forstå og vurdere moderne utviklingspsykologiske forskningsresultater og anvendelse av disse.

 

Ferdighetsmål:

Kandidatene kan bruke teorier innenfor faget til å forstå og forklare barns utvikling. De kan drøfte teoriene i lys av empiriske studier. Kandidatene kan observere barn i samspill og systematisere informasjonen. De kan skrive en selvstendig akademisk oppgave der de anvender forskningsartikler og teori fra pensum for å belyse en problemstilling. Kandidatene kan bidra til å utvikle medstudenters oppgaver gjennom tilbakemeldinger.

 

Generell kompetanse:

Har grunnleggende kunnskap om sentrale tradisjoner innen utviklingspsykologi og kan forholde seg kritisk til disse. Kan tenke selvstendig rundt utviklingspsykologiske problemstillinger og formidle fagstoff i en skriftlig oppgave. 


Undervisnings- og læringsmetode

Selvstudier, forelesninger, øvelser, film, observasjonstrening og skriveseminar. Studentaktivitet tillegges stor betydning.


Forkunnskapskrav

Ingen

Emne er obligatorisk for

Ba psykologiArbeidskrav

Skriftlig prosjektoppgave på 10 sider. Arbeidskravet må være fullført og bestått for å kunne ta eksamen.


Eksamensform

4-timers skriftlig skoleeksamen

Overlapp

Emnet PSY2201/1 Utviklingspsykologi overlapper med emnet PSY1001/1 Utviklingspsykologi med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L