Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Alumni - Tidligere studenter ved Den norske filmskolen

Når kull 9 uteksamineres fra Den norske filmskolen våren 2016 har i alt 352 filmstudenter

fått mulighet til å bli en del av film- og media bransjen.

I en intern spørreundersøkelse av 162 tidligere studenter ved Den norske filmskolen svarte

87% at de i dag har en fast tilknytning til film- og TV-bransjen.

 

Tilknytning

 

Den samme undersøkelsen kartlagte også hvordan de tidligere studentene mente utdannelsen

var relevant og hvordan kvaliteten på utdannelsen hadde vært.

 

Kvalitet

 

Undersøkelsen gjenspeiler også kvalitets-undersøkelsen til NOKUT fra 2009, samt rapportene fra Studentbarometeret

Sist oppdatert: Tor Magne Roaldseth 14.06.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L