Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Ansatte ved Den norske filmskolen

Dekan og leder for skolen er Thomas Stenderup. Den faglige staben er på rundt 25 personer. I tillegg kommer administrasjonen med teknisk stab.

Filmskolen har også en utstrakt bruk av gjestelærere, både profesjonelle yrkesutøvere og kolleger fra andre utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt.

Her finner du litt mer om våre ansatte:

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L