Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Den norske filmskolen > Produksjoner

3D - opptak 2

Fra 3D - opptak 2012

Produksjoner

Produksjoner og praktiske øvelser (penneprøver) er svært sentralt i utdanningen på Filmskolen. Studentene jobber mye i team på tvers av linjene og får dermed utviklet seg i rollene som fagsjefer på sitt område.

Vi er stolte av å kunne si at studentproduksjonene holder høy kvalitet, og mange har blitt premiert ved ulike filmfestivaler i inn- og utland.

 

 
Sist oppdatert: Tor Magne Roaldseth 11.10.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L