Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Den norske filmskolen > Produksjoner > Nyttige skjemaer

Nyttige skjemaer

Refusjon av utlegg studenter (PDF) (XLS) (Numbers)

Refund of Expenses (IBAN)

Refusjon av utlegg ansatte (Excel)

Søknad om forskudd

Lønnsskjema eksterne

Egenerklæring for studentreiser utland

Reiseregning

Kontrakt skuespillere

Kontrakt statister

Kontrakt eksterne

Utskrift fra MacOS

Eduroam - Ny løsning fra høsten 2017

Bruk av egen bil

Satser: 2,35 + 0,36 per passasjer per Km.

Bruk f.eks. Googlemaps til å finne kjørelengde og gjerne skjemaet under til beregning. Fyll ut utleggskjemaet med kjørerute og navn på passasjerer i tillegg til kvittering/bankutskrift av bom-passeringer og parkering.
 
*         Alle PDF-skjema utfylles best med Adobe Reader. På Mac fungerer ikke forhåndsvisning.

**       Alle studenter som skal utenlands må fylle ut egenerklæringsskjema FØR avreise.

***     Forskudd og refusjoner må innleveres en uke før utbetaling påfølgende torsdag.

****   Alle utleggskjemaer som gjelder utlegg til penneprøve skal godkjennes av produsenten.

Sist oppdatert: Tor Magne Roaldseth 27.06.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L