Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Den norske filmskolen > Studietilbud bachelor

Studietilbud bachelor

Å lage film handler om å fortelle historier med levende bilder. Gjennom de treårige studiene ved Den norske filmskolen skal du utvikle deg til å bli en historieforteller gjennom en av våre linjer:

 

I 1997 tok Den norske filmskolen imot de første studentene, og siden den gang har mer enn 220 personer fullført sine studier. Dette er mennesker som nå setter sitt preg på den norske film- og tv-bransjen, og som også blir lagt merke til internasjonalt.

 

I de samme årene har det blitt produsert stadig flere og bedre norske filmer, og i løpet av de fire-fem siste årene er mange av de nye norske filmene laget av team som har arbeidet sammen siden studietiden her på Lillehammer.

 
Filmproduksjon på den norske filmskolen

 

Undervisning tilpasset framtidig yrke!
Undervisningen ved alle våre linjer er basert på et løpende samspill mellom teori og praksis. Studentene får undervisning i form av forelesninger, seminarer, øvelser, workshops og veiledning (individuelt og gruppevis) alt etter fordypningens art. 

 

Undervisningen holdes av skolens faste lærerstab, i tillegg til norske og utenlandske gjestelærere. Gjennom en utstrakt bruk av gjestelærere får studentene anledning til å bli kjent med deler av det faglige og kunstneriske miljøet i film- og TV-bransjen både i Norge og internasjonalt.

 

Se studieplan for alle linjene ved Filmskolen (PDF)

Filmstrip
Sist oppdatert: Tor Magne Roaldseth 06.12.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L