Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Aktiviteter i studiet

Her bygger studenter på kull 7, Maja Holand og Hanne Steien, kulisser til musikkvideoprosjektet sitt.

  

Modell fra miniatyrworkshop høsten 2016

 

I studio 1 har PD-studentene bygget en saloon til sjangerfilmøvelsen.

  

Bygging av filmsett for kull 8

  

Intervju med scenografistudent

Filmscenografi

Filmscenografen er ansvarlig for filmens visuelle uttrykk og scenografiske utforming, og samarbeider tett med regissør og fotograf for å gi filmen et samordnet visuelt særpreg gjennom bruk av scenografi, rekvisitter, kostyme, sminke, grafikk og special effects.

Om studiet

Studentene på Filmscenografi ved Den norske filmskolen skal tilegne seg en arbeidsmetodikk som gjør dem til kreative samarbeidspartnere, teknisk kompetente fagsjefer og motiverende arbeidsledere. De skal lære å kommunisere gjennom tegning og modell av profesjonell kvalitet, og bli stimulert til å tilegne seg innsikt i arkitektur, stilarter og konstruksjon. De skal utvikle en forståelse for ansvarsområdene til alle de andre fagfunksjonene som er representert på Den norske filmskolen.

Yrkesmuligheter

De ferdig utdannede Filmscenografstudentene skal kunne fungere som fagsjef og arbeidsleder i film-, tv- og reklamebransjen, og være en god kreativ samarbeidspartner for regissøren og fotografen.

Gjennom studiet deltar alle studenter i en rekke obligatoriske fellesproduksjoner, ”Penneprøver”, hvor de får testet og utviklet sine kreative evner, håndverksmessige ferdigheter og samarbeidsevner. Filmscenografstudentene arbeider tett i triangel 2 med regi og foto, og deres oppgaver i disse produksjonene øker gradvis i omfang og kompleksitet.

Sist oppdatert: Tor Magne Roaldseth 11.10.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L