Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Den norske filmskolen > Studietilbud bachelor > Hvordan søker jeg?

Opptak 2017

Opptak 2017

Søknadsfrist for linjene Digital Visual Design og Kreativ dokumentarregi som gir 3-årig kunstfaglig bachelor i film og TV (BFA) er 16. mars 2017 innen midnatt.

 

 

Søknadsskjema

Alle søknader via SøknadsWeb

 

Vedlegg (Lastes opp her  - maks str er 250 MB pr vedlegg)

Lyd & video klipp (max 10min):

WAV, MP4, AVI, MOV

Bilder - JPG

Dokumenter - PDF, DOC

 

Kun fullstendige søknader mottatt innen søknadsfristen vil bli vurdert.

Hvordan søker jeg?

Før du søker er det viktig at du har lest studieplanen nøye. Finn informasjon for ditt studium her.

 

For linjene Digital Visual Design og Kreativ dokumentarregi skal det legges ved vitnemål og attester som bekrefter yrkespraksis og annen kreativ virksomhet. Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetansevurdering. Disse skal lastes opp i SøknadsWeb. Forøvrig gjelder følgende innleveringskrav for de disse to linjene.

 

SøknadsWeb

Alle søkere må uansett linje sende inn søknad i SøknadsWeb. Husk å ha alle dokumenter klare når du søker. Maks størrelse tillatt per vedlegg i SøknadsWeb er 15 MB.

 

Gå inn på SøknadsWeb velg "Høgskolen i Innlandet - Lillehammer" og registrer personalia.

Du må deretter selv laste opp dokumentasjon som er relevant for din søknad. Du må laste opp dokumentasjon i tre kategorier:

 
  • Utdanning
    Her laster du opp dokumentasjon som dekker kravet om generell studiekompetanse og eventuell annen utdanning. Eks. vitnemål fra videregående skole, folkehøgskole, fagskole etc. All dokumentasjon på utdanning samles i én PDF.
  • Praksis
    Her laster du opp dokumentasjon på arbeidspraksis, filmfaglig erfaring og annen kreativ virksomhet. Eks. arbeidsattester. All dokumentasjon på praksis samles i én PDF.
  • Annen dokumentasjon

    Her laster du opp annen dokumentasjon du føler er relevant for din søknad. Her laster du også opp passfoto. Max. filstørrelse er 15 MB

 

Kontroller at din dokumentasjon er fullstendig i forhold til studiets opptakskrav. Du må laste opp din dokumentasjon og alle vedlegg innen 16. mars 2017

 

Når du har lastet opp all dokumentasjon fullfører du sekvensen. Du kan endre søknaden din så mange ganger du ønsker innen søknadsfristen. Når søknaden er registrert vil du få en kvittering tilsendt på e-post. Der vil også ditt søknadsnummer stå som du bruker ved opplasting av vedlegg i Filemail.

 

Filemail

For flere av linjene er det krav om å laste opp mediefiler og andre større vedlegg som SøknadsWeb ikke takler. Disse må lastes opp i opplastingsbanken Filemail. Maks størrelse tillatt per vedlegg i Filemail er 250 MB.

 

! Husk å ha søknadsnummeret ditt tilgjengelig før opplasting av vedlegg i Filemail.

 

Dersom du har spørsmål eller problemer med å laste opp filer i Filemail tar du kontakt med oss per e-post på filmskolen@inn.no

 

Videre opptaksprosess

Innkomne søknader vil bli behandlet av en fagjury. Disse vil bruke noe tid på behandling av søknadene. Dersom du går videre til intervju, vil du bli kontaktet.

 

Det blir gjennomført en inngående intervju- og oppgaveprosess for Kreativ dokumentarregi og Digital Visual Design i april 2017. For de øvrige linjene vil intervjurundene begynne i slutten av mars 2017. Sørg for at du er tilgjengelig i dette tidsrommet. I tillegg til formell bakgrunn, spiller motivasjon og kjennskap til bransjen samt talent en rolle ved opptaksprøven til studiene.

 

Det nedsettes egne opptakskomiteer for hver linje. Opptaksprøvene gjennomføres i Lillehammer.

Sist oppdatert: Tor Magne Roaldseth 17.03.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L