Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Den norske filmskolen > Studietilbud master

Master i audiovisuell fortelling

 

Masterprogrammet i audiovisuell fortelling (MFA) er et program for alle som arbeider profesjonelt og er etablert i film, TV og mediebransjen og som ønsker å videreutvikle sin egen kunstneriske uttrykkskompetanse.

 
Master 2

Utdanningen gir studentene en unik mulighet for kunstfaglige undersøkelser innen den enkeltes fagområde, til å oppnå større innsikt og erfaring og videreutvikle eget kunstnerskap og formidlingsevne.

 

Programmet representerer et kreativt samhandlingsrom for kritisk og reflekterende diskusjon og kompetanseutvikling i et film- og medielandskap i konstant forandring.

  

Utdanningen fokuserer på metode og praksis i utvikling av audiovisuelle fortellinger innenfor seriell dramaproduksjon, konseptuell dokumentar, interaktive fortellerformer, Virtual Reality, samt  postproduksjonsdesign og musikk-komposisjon. 

 

Kandidatene skal, etter endt utdanning, bli ledende i å utvikle medieprodukter fra idé til ferdig konsept og produksjon. De skal videre kunne arbeide metodisk med en personlig kunstnerisk stemme og være nyskapende, originale fortellere, samt ha et sterkt audiovisuelt uttrykk.

  

Programmet har følgende studieretninger

 
  • Regi for nye audiovisuelle medier
  • Manus for serielle formater – web- og tv-serier
  • Kreativt entreprenørskap
  • Regi for konseptuell dokumentar
  • Design for postproduksjon
  • Komposisjon for visuelle medier (NMH)
  

Studiet er et toårig heltidsstudium som samlet gir 120 studiepoeng.

  

 

       Søknadsfrist: 5 desember 2017

       Studiestart: 12 mars 2018

  

Sist oppdatert: Tor Magne Roaldseth 30.08.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L