Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > For studenter > Eksamen > Forbedre karakter

FRIST oppmelding til eksamen: én måned før eksamensdato.

Steg-for-steg oppmelding til eksamen

Egne frister for privatister.

 

Forbedre karakter

Studenter med studierett

Studenter som ønsker å forbedre karakter, får anledning til dette ved ordinær eksamen. Studenter har ikke anledning til å melde seg opp til ny eksamen for å forbedre karakter, med unntak av: 

  • studenter som er inne i sitt siste semester på en utdanning som fører fram til bachelor- eller mastergrad kan delta på ny eksamen for å forbedre et allerede bestått resultat. Dette forutsetter at det ikke skal arrangeres en ordinær eksamen før studenten fullfører. Dette betyr i praksis femte semesters emner for studenter i bachelorløp.
  • studenter som er på utvekslingsopphold i regi av høgskolen når ordinær eksamen avholdes, gis anledning til å forbedre resultater ved ny eksamen.
  • studenter som har omfattende tillitsverv ved høgskolen, kan etter individuell søknad gis anledning til å delta på ny eksamen.

Steg-for-steg oppmelding til eksamen

Studenter nevnt i de 3 kulepunktene kan ikke melde seg til ny eksamen via Studentweb, men må rette en henvendelse til eksamen@hil.no innen en måned før eksamen.

 

Studenter som har fullført eller sluttet 

Studenter som har fullført utdanningen eller sluttet, har ikke studierett og må ta eksamen som privatist forutsatt at eksamen i det aktuelle emnet fortsatt tilbys og er inkludert i privatistordningen. Se Privatist for mer informasjon. 

Sist oppdatert: Anne Mørkve 18.01.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L