Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > For studenter > Eksamen > Fravær

Fravær på eksamen

Gyldig fravær

  • Som gyldig fravær regnes sykdom eller sterke velferdsgrunner, og dette skal være dokumentert. Slik dokumentasjon (legeerklæring eller lignende) skal leveres til Studenttorget / være poststemplet så raskt som mulig og senest innen tre virkedager etter eksamensdagen. Gyldig fravær kvalifiserer til å avlegge ny (konte) eksamen når den arrangeres i påfølgende semester.

Ikke møter på eksamen

  • Dersom du ikke møter til eksamen, ikke leverer besvarelse eller leverer besvarelse uten faglig innhold, får du et eksamensforsøk registrert. Du har ikke adgang til ny (konte) eksamen, og må vente til neste gang eksamen arrangeres ordinært. Du må selv melde deg opp igjen til eksamen. Dersom grunnen til at du ikke møter på eksamen eller leverer besvarelse er sykdom, må du levere dokumentasjon på dette innen tre dager.

 

Trekk før eksamen

  • Du kan trekke deg fra eksamen senest 2 uker før eksamensdato. Du vil da ikke få registrert et eksamensforsøk. Trekker du deg fra eksamen har du ikke adgang til ny (konte) eksamen, og må vente til neste gang eksamen arrangeres ordinært. Du må selv melde deg opp igjen til eksamen.

 

Trekk under eksamen / avbrutt eksamen

  • Du vil få et eksamensforsøk registrert hvis du trekker deg under eksamen. Dette med mindre forholdet skyldes akutt sykdom. I så fall må du levere dokumentasjon på dette innen tre dager.

         Retningslinjer for eksamenskandidater finner du her.

 

Du må selv melde deg opp til ordinær eksamen / ny eksamen(konte) . Se ”Oppmelding” for mer informasjon.

Sist oppdatert: Anne Mørkve 17.01.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L