Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > For studenter > Eksamen > Innlevering av bacheloroppgave

Innlogging Inspera Assessment

Innlogging med student-brukernavn og passord: https://hil.inspera.no

Ta kontakt med Studenttorget på tlf 61 28 80 00 eller benytt e-postadresse eksamen@hil.no dersom du har spørsmål.

Innlevering av bacheloroppgave

Bacheloroppgaven leveres i Inspera Assessment.

Demo-prøver er tilgjengelig i Inspera. Logg på og gjennomfør en demo-prøve slik at du får et innblikk i hvordan dette skal gjøres.

Så snart du er tildelt kandidatnummer vil det være mulig å laste opp bacheloroppgaven. Denne vil bli automatisk levert når innleveringsfristen utløper. Etter innlogging finner du riktig sted for innlevering under «Mine prøver».

Ditt kandidatnummer og innleveringsfrist finner du i «Studentweb» under menypunktet «Aktive emner». Kandidatnummer tildeles seinest en uke før innleveringsfrist.

Om bacheloroppgaven

Bacheloroppgaven skal ha en forside. Forsiden skal inneholde emnenavn, dato for innlevering og kandidatnummer. Ved gruppebesvarelse skal alle kandidatnummer framgå av forsiden.

Med mindre annet er angitt skal skriftstørrelsen være 12 og linjeavstand 1,5.

Bacheloroppgaven skal leveres i to papireksemplarer i tillegg til innlevering i Inspera. Papireksemplarene må være identiske med filen som er innlevert i Inspera.

Papireksemplarene skal være stiftet eller innbundet. Studentene må selv skrive ut oppgavene og betale utgiftene til utskrift/kopiering og eventuell innbinding. SINN BOK tilbyr innbinding av oppgaver.

Papireksemplarene kan

 • Leveres i Studenttorget på Lillehammer innen kl. 1430 den dagen fristen utløper.

Eller

 • Sendes som brev til

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 ELVERUM.

Merk konvolutten med«Eksamen – Lillehammer».

Brevet må postlegges samme dag som fristen utløpes. Det er ikke et krav om at brevet er poststemplet samme dag. Ikke send bacheloroppgaven som rekommandert sending eller som pakke. Dette er kostbart og tar lang tid.

Individuell innlevering

A. Gjør klar besvarelsen

 • Du må ha lagret det som skal leveres som en samlet PDF-fil på egen datamaskin
 • Sjekk at du vet hvor filen du skal levere ligger, og at det er riktig versjon.

B. Gjennomfør innleveringen i Inspera

 • Logg deg inn i Inspera.
 • Finn riktig prøve og last opp filen med besvarelsen.

Det kan lastes opp nye versjoner av besvarelsen flere ganger fram til fristen utløper. Gå inn på samme sted. Du ser da hva som er levert tidligere. Velg «Erstatt» og last opp ny versjon. Når innleveringsfristen går ut vil den siste opplastede versjonen leveres automatisk.

Etter at innleveringsfristen er ute kan du logge deg inn og se i «Arkiv» hva du har levert.

Innlevering fra grupper

A. Gjør klar besvarelsen

 • En av studentene gjør innleveringen på vegne av gruppen.
 • Denne må ha lagret det som skal leveres som en samlet pdf-fil på egen datamaskin
 • Sjekk at du vet hvor fila du skal levere ligger, og at det er riktig versjon.

B. Gjennomfør innleveringen i Inspera

 • Den som skal levere for gruppen logger seg inn i Inspera.
 • Finn riktig prøve for innleveringen, Velg «Lag ny gruppe», gi gruppen en pin-kode og del denne med resten av gruppen.
 • Last opp besvarelsen slik det er beskrevet.
 • Deretter logger de andre i gruppen seg inn, velger «Bli med i eksisterende gruppe» og legger inn pin-koden.

For å ta del i besvarelsen må det enkelte medlem selv melde seg inn i gruppen med pin-kode før innleveringsfristen.

Det kan lastes opp nye versjoner av besvarelsen flere ganger fram til fristen utløper, og hvem som helst i gruppen kan gjøre det. Gå inn på samme sted. Du ser da hva som er lastet opp tidligere. Velg «Erstatt», og last opp ny versjon. Når innleveringsfristen går ut vil den siste opplastede versjonen leveres automatisk.

Etter innlevering kan alle i gruppen logge seg inn og se i «Arkiv» hva som er levert.

I noen tilfeller vil gruppene være forhåndsdefinerte av Studieadministrasjonen. I slike tilfeller er det ikke mulig å opprette pin-kode. Innleveringen skjer ved at en av gruppemedlemmene leverer på vegne av gruppen.

Sist oppdatert: Esben Dybvik 15.05.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L