Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > For studenter > Eksamen > Masteroppgave

Ta kontakt med Studenttorget på tlf 61 28 80 00 eller send mail til eksamen@hil.no dersom du har spørsmål.

Masteroppgave

Frist for innlevering av masteroppgaver er:

  • 15. januar i vårsemesteret
  • 15. mai i vårsemesteret
  • 15. september i høstsemesteret

Utenom disse datoene arrangeres det ikke innlevering med påfølgende muntlig eksamen.

 

I Studentweb ser du hvilket tidspunkt du er oppmeldt til innlevering av din masteroppgave. 

 

Semesteravgift

Alle studenter må betale semesteravgift og være oppmeldt til eksamen før innlevering av masteroppgaven. Oppmelding skjer når du semesterregistrere deg i Studentweb, innen 15. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Dersom du blir forsinket eller av andre årsaker må endre tidspunkt for innlevering av masteroppgaven må du seinest 14 dager før innlevering trekke deg fra eksamen. Du må da selv tilse at du blir oppmeldt til innlevering ved en seinere innleveringsdato. Oppmeldingsfrist er innen en måned før den aktuelle innleveringsdatoen. Oppmelding og trekk gjør du selv i Studentweb under Aktive emner.

Klausulering 

Masteroppgaver skal i utgangspunktet være offentlige og tilgjengelige. I noen tilfeller vil det likevel være nødvendig å unnta masteroppgaven offentlighet (klausulering), enten på grunn av lovbestemt taushetsplikt eller andre årsaker. Se eget punkt om klausulering i venstremenyen.

 

Gode råd i skriveprosessen:  

Det et krav at det skal henvises, refereres og siteres på en klar og hederlig måte hver gang du benytter deg av en kilde i din masteroppgave. Tips om hvordan du planlegger kildehenvisninger og litteraturlister, finner du på Bibliotekets nettsider:

Oppgaveskriving

Sist oppdatert: Esben Dybvik 30.03.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L