Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > For studenter > Eksamen > Oppmelding

FRIST oppmelding til ny eksamen: én måned før eksamensdato

FRIST oppmelding til ordinær eksamen i høstsemesteret: 1. oktober

Tastatur

Eksamensdatoer for vårsemesteret 2017 finner du i rommet `Eksamensinformasjon` i Fronter

Oppmelding til ny eksamen gjøres i Studentweb

Steg-for-steg oppmelding til eksamen

Oppmelding til ordinær og ny eksamen (konte)

Ordinær eksamen

Hvert emne avsluttes med en ordinær eksamen. Du blir automatisk oppmeldt til ordinære eksamener når du semesterregistrerer deg i Studentweb.

Arbeidskrav knyttet til emnet du skal avlegge eksamen i, må være innlevert og godkjent i forkant av eksamensdagen for at du skal kunne gå opp til eksamen. 

Personer uten studierett kan for enkelte emner melde seg opp til ordinær eksamen som privatist. Dette gjelder emner uten arbeidskrav eller der arbeidskrav ble godkjent mens man var student. Alle eksamener som er av praktisk art (produksjoner, praksis m.m.), der eksamenstema skal godkjennes eller der det gis veiledning på oppgaven, er unntatt privatistordningen. Dette gjelder selv om eventuelle arbeidskrav er godkjent fra før. Bachelor- og masteroppgaver kan ikke avlegges som privatist.

Frist for å søke om å ta eksamen som privatist er 1. september for eksamen i høstsemesteret (inkludert januar) og 1. februar for eksamen i vårsemesteret.

For mer informasjon, se Privatist.

Hvordan melde seg opp til ordinær eksamen ved fravær på eksamen?

Dersom du ikke møter opp på ordinær eksamen eller trekker deg før/undervegs i en ordinær eksamen, må du vente til neste gang eksamen arrangeres ordinært for å få tatt den på ny. Dette med mindre forholdet skyldes akutt sykdom.

Mer informasjon her: Fravær på eksamen

Du må selv melde deg opp til neste ordinære eksamen, og dette gjør du via Studentweb.  Oppmelding til eksamen i høstsemesteret kan foretas etter 1. juli, mens oppmelding til eksamen i vårsemesteret kan gjøres etter 2. januar.

Du kan melde deg opp enten via menypunktet Studier/Vis utdanningsplan eller via Resultater. Begge steder dukker det opp en knapp med "Ta emnet på nytt", hvis dette er mulig for deg. Klikk på knappen og det kommer opp et nytt vindu:

  1. Undervisning. Ta stilling til om du vil melde deg til undervisning på nytt eller ikke. Hvis du ikke har bestått arbeidskravet tidligere må du melde deg til undervisning. (Alle som er meldt til undervisning får automatisk tilgang til emnets Fronter-rom. Dersom du har bestått arbeidskravet tidligere, men ønsker lesetilgang i Fronter-rommet, kan du ta kontakt med oss i Studenttorget for å bli lagt inn manuelt.)
  2. Vurdering. Velg aktuell eksamen fra lista. Klikk fullfør.
  3. Kvittering.

For oppmelding til deleksamen ta kontakt med eksamen@hil.no.

Ny eksamen (kontinuasjonseksamen)

Studenter med gyldig fravær (sykdom dokumentert med legeattest), eller som fikk karakteren stryk (F/ikke bestått) ved siste ordinære eksamen, kan gis adgang til ny eksamen.

Ny eksamen arrangeres som oftest i påfølgende semester.

Hvordan melde seg opp til ny eksamen?

Du kan melde seg opp til ny eksamen via menypunktet "Resultater" i Studentweb. Studenter med utdanningsplan kan også gå via menypunktet Studier/Vis utdanningsplan. Begge steder dukker det opp en knapp med «Ta emnet på nytt», hvis eksamen er tilgjengelig for deg. Klikk på knappen og det kommer opp et nytt vindu:

  1. Undervisning. Klikk på den grå knappen «Ønsker ikke undervisning» (det tilbys normalt ikke undervisning i emnet i det semesteret ny eksamen (konte) arrangeres).
  2. Vurdering. Velg aktuell eksamen fra lista. Klikk Fullfør.
  3. Kvittering.

For oppmelding til deleksamen ta kontakt med eksamen@hil.no.

Dersom knappen «Ta emnet på nytt» ikke vises kan det være at oppmeldingsfristen (1 mnd. før eksamen) er utløpt, du har brukt opp alle de tre eksamensforsøkene dine, eller du oppfyller ikke kravene (stryk eller gyldig fravær fra ordinær eksamen) til å ta ny eksamen.

Oppretting av vurderingsmelding til ny eksamen forutsetter at det er registrert legeerklæring eller stryk på sist avlagte eksamen i emnet.

Du kan selv kontrollere at oppmeldingen din ble riktig ved å gå til Aktive emner. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til riktig eksamen og semester.

Oppmeldinger for høstsemesteret kan foretas etter 1. juli, mens registreringer for vårsemesteret kan gjøres etter 2. januar.

Sist oppdatert: Esben Dybvik 19.06.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L