Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > For studenter > Eksamen > Tregangersregelen

Tre eksamensforsøk

En student kan bare fremstille seg til samme eksamen tre ganger.

I særlige forhold kan det gis dispensasjon til fjerde eksamensforsøk ved at det fremmes en begrunnet søknad til Studiedirektør, jfr. § 31 i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer.

En student får et eksamensforsøk registrert dersom hun/han :

  •  uten gyldig grunn trekker seg etter angitt frist
  •  ikke møter til eksamen
  •  ikke leverer besvarelse
  •  leverer besvarelse uten faglig innhold
  •  møter på eksamen og trekker seg under eksamen

Studenten har ikke krav på å fremstille seg på nytt før neste ordinære eksamen.

 

 

 

Sist oppdatert: Anne Mørkve 30.04.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L