Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > For studenter > Eksamen > Trekk fra eksamen

FRIST: 14 dager før eksamensdato. 

Trekk fra eksamen gjør du i Studentweb

Trekk fra eksamen

Du kan trekke deg fra en eksamen inntil 14 dager før eksamensdato jf. forskrift om opptak, studier mv. ved HiL § 32. Du trekker deg fra eksamen i Studentweb ved å gå til Aktive emner. 

Husk at du selv må melde deg opp til eksamen i emnet ved en seinere anledning. Se Oppmelding i venstremenyen.

           
           
           
           
           
           
Sist oppdatert: Anne Mørkve 18.01.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L