Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > For studenter > Eksamen > Vitnemål og karakterutskrift

HUSK:

Påse at du har korrekte adresser i Studentweb

Vitnemål og karakterutskrift

Karakterutskrift

Studenter kan be om karakterutskrift som viser alle emner som er bestått ved høgskolen. Det er ikke mulig å velge hvilke emner som skal vises. Resultater på deleksamen vises ikke. Karakterutskrift kan bestilles på bokmål, nynorsk og engelsk. Karakterutskrift sendes ikke elektronisk.

Karakterutskrift kan bestilles raskt og enkelt i Studentweb ved å gå til menypunktet Resultater. Nederst på resultatsiden finner du bestillingsknappen. Bestillinger vil bli håndtert daglig, men vi gjør oppmerksom på at det må påregnes postgang. Det må gå 14 dager mellom hver gang studenter kan bestille karakterutskrift via Studentweb. Karakterutskrift kan også fås ved henvendelse i Studenttorget.

Vitnemål

Alle studenter som har fullført en gradsgivende utdanning til normert tid vil automatisk få utstedt vitnemål og diploma supplement (DS) innen 1. juli. DS er et vitnemålsvedlegg på engelsk, og kan brukes for å søke videre utdanning eller arbeid i utlandet etter endt utdanning.

Du kan lese mer om DS på NOKUT sine sider, og på EU-kommisjonen sine sider. Eksempel på Diploma Supplement.

Studenter som fullfører et studieprogram som ikke fører fram til en grad får tilsendt karakterutskrift for fullført studieprogram.
Vitnemål og karakterutskrifter for fullført studieprogram sendes til registrert hjemstedsadresse (ikke semesteradresse). Studentene er selv ansvarlig for å vedlikeholde adressene i Studentweb.

Studenter som er forsinket i utdanningsløpet må selv bestille vitnemål eller karakterutskrift for studieprogrammet når dette er fullført. Slik bestilling rettes til eksamen@hil.no

Studieretten opphører når studieprogrammet er fullført. Det er ikke anledning til å ta eksamen etter at studieretten er opphørt selv om vitnemål ikke er bestilt eller utstedt.

Vitnemål og karakterutskrifter for fullført studieprogram er verdipapirer som kun utstedes en gang. Dersom ditt vitnemål har gått tapt, kan duplikat bestilles på eksamen@hil.no. Dette koster deg kr. 700,-. Kopi av vitnemålsgrunnlag utstedes kostnadsfritt. Vitnemålsgrunnlaget viser hvilke emner og karakterer som inngår i graden, og dato for tildelt grad.

 

Verifisering

Arbeidsgivere som ønsker å få verifisert arbeidssøkeres vitnemål og karakterutskrifter fra HiL, kan sende henvendelsen til: fs-hjelp@hil.no

Sist oppdatert: Esben Dybvik 07.03.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L