Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > For studenter > Meld avvik - si fra

Meld avvik - si fra

HiLs avvikssystem - Si det til oss også

Opplever du avvik i forhold til det vi har beskrevet som vår standard, eller har konstruktive forslag til forbedringer ved HiL, vil vi gjerne vite dette.

Denne funksjonen erstatter ikke den løpende dialogen mellom studenter og ansatte. Er det forhold du ikke er fornøyd med, er det viktig at du først tar dette opp direkte med den det gjelder. Dersom dette ikke hjelper, eller du opplever at du ikke blir hørt,

send en melding til "Meld avvik - si fra". Vi lover til gjengjeld å bestrebe oss på å finne gode løsninger.

NB! Klage på karakterfastsetting og formelle feil i forbindelse med eksamen har egne rutiner og skal ikke meldes inn i avvikssystemet.

Prosedyrene for avviksmeldinger og eksamen finner du her. Se også nettsiden for eksamen.

Takk for hjelpen!

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 18.12.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L