Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > For studenter > Ny student

I Studenttorget får de hjelp

Studenttorget er høgskulen sitt informasjonssenter for studentar, tilsette og besøkande.

Åpent alle kvardagar frå kl. 0800 - 1530

Frå 15. mai til 15. september: kl. 0800 - 1500

Tlf.: 61 28 80 00
E-post: studenttorg@hil.no
Besøkadresse: Plan 3, Gudbrandsdalsvegen 350

Ta kontakt dersom det er noko du lurer på eller gjerne vil fortelje oss.

Ny student

Som ny student er det mye nytt å sette seg inn i. Her finner du noen punkter med praktisk informasjon du trenger for å komme igang med studietiden, enten det gjelder semesterregistrering, tilgang til Studentweb eller Fronter, spørsmål om bolig eller kart over campus.

Semesterregistrering

Alle nye studenter vil få tilsendt epost med informasjon om semesterregistrering når de har takket ja til studieplass. Les mer her om hvordan du semesterregistrerer deg.

Tilgang til IT-systemene

Nye studenter må aktivere sin brukerkonto for å kunne logge seg på PCene på skolen og få tilgang til IT-systemene som Fronter og Studentweb. Du registrerer deg ved å gå til aktiveringsportalen. Fronter er en læringsplattform der du finner fagstoff og praktisk informasjon knyttet til studiet ditt. I Studentweb får du tilgang til data om deg som student.

For å logge seg på trådløst nettverk anbefales det å bruke Eduroam - mer om dette se her

Utdanningsplan

Studenter som er tatt opp til studier med minst 60 studiepoeng (sp), dvs. års-, bachelor-, og masterstudier, skal ha en utdanningsplan. Dette gjelder også deltidsstudenter med en studieprogresjon på minst halv fart eller 30 sp pr. år.

Utdanningsplanen er en form for kontrakt mellom Høgskolen i Innlandet og den enkelte student. Utdanningsplanen skal inneholde bestemmelser om høgskolens ansvar og forpliktelser overfor studenten og om studentens forpliktelser overfor høgskolen og medstudentene.
Ved å godkjenne utdanningsplanen blir du automatisk meldt opp til undervisning og eksamen.

Frist for å godkjenne utdanningsplanen (og semesterregistrere seg) er 15. september for høstsemesteret, og 1. februar for vårsemesteret. Dette gjør du i Studentweb.

Studentkort og pinkode

Når semesteravgift er registrert innbetalt i Studentweb kan du få studentkort. Studentkortet fungerer som studiebevis, lånekort i biblioteket og adgangskort til høgskolens bygninger utenom ordinær åpningstid. Studentkortet gir også studentrabatter ved for eksempel togreiser. Ved spørsmål angående åpningstider og adgangskontroll kan du ta kontakt med drift@hil.no

Ved bruk av studentkort utenom ordinær åpningstid må du bruke en pinkode for å få tilgang til høgskolen. Du kan finne koden ved å gå inn på Selvbetjeningsportal. Logg inn som om du skal endre passord og så avbryte prosessen etter at du har lest kontoinformasjon.

Pinkoden må ikke forveksles med studentnummeret ditt, som også brukes som brukernavn ved pålogging av IT-systemene.

Les mer om bruk av studentkort i forbindelse med trådløs utskrift her: http://www.hil.no/IT-avdelingen/traadloes_utskrift

Timeplaner

Timeplanen for inneværende semester finner du på våre nettsider. Timeplanen legges ut 1. juni for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Stipend og lån

Så fort du har fått tilbud om studieplass, kan du sende søknad om stipend og lån til Lånekassen. Forutsetningen for at du får støtte hos lånekassen er at semesteravgiften er betalt, og at du er registrert som student ved høgskolen. Pengene blir overført til kontoen din hver måned. Den første utbetalingen hvert semester er størst, slik at du har litt ekstra til bøker, materiell og liknende ved skolestart.

Bolig

Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN) kan hjelpe deg med å finne bolig i Lillehammer. Du kan velge blant boliger i ulike størrelser og prisklasser. SINN leier ut både hybler og leiligheter, og har også flere boliger som er tilrettelagt for rullestolbrukere. De fleste av studenthjemmene har sentral beliggenhet i forhold til høgskoler og sentrum, og gangavstand til bybuss.

Parkering

Det er flere parkeringsområder på campus, men likevel ikke stor nok kapasitet. Parkering utenom anviste plasser blir bøtelagt. Det anbefales derfor at studenter og ansatte benytter bybussen til og fra Storhove. Oversikt over busstider finner du på Opplandstrafikk sine nettsider.

Oversiktskart over Høgskoleområdet

Høgskoleområdet ligger på Storhove, litt nord for Lillehammer sentrum. Når du kommer hit vil du finne en høgskole med store, åpne områder, og en stor og lys glassgård som binder sammen de ulike bygningsdelene. Hollywoodtrappa er hovudinngangen til bygget, og fører ned til Studenttorget og biblioteket med læringssenter. Sentralt i bygget er det også kantine, bokhandel, studentkontor, lesesal, grupperom og datasal. Oversiktskartet hjelper deg til å finne fram.

Politiattest

Det kreves politiattest ved opptak til studier hvor studentene kommer i kontakt med pasienter, klienter, barnehage, elever eller andre som del av praksisopplæring. Ved Høgskolen i Innlandet gjelder Forskrift om opptak til høgere utdanning, kap.6: Politiattest ved opptak til høgere utdanning - for bachelor i barnevern, vernepleie, sosialt arbeid, idrett og master i spesialpedagogikk. Politiattest framvises ved studiestart.

Studentliv og studentdemokrati

Studentorganisasjonen i Innlandet (StINN) arbeidar kontinuerleg for at kvardagen til alle studentane skal vera så meiningsfull og lærerik som mogleg. StINN arbeidar med studentpolitiske saker med hovudvekt på å sikra god kvalitet i utdanninga og på å sikra alle studentars rettigheter. I tillegg legg dei til rette for studentaktivitet og har ansvar for alle studentgruppene.
Alle studentar som har betalt semesteravgift er automatisk medlem av StINN, og står fritt til å melde seg inn i alle dei studentgruppene dei vil og stille til val i eit av organisasjonens verv.

Sist oppdatert: Torun Tøsse Løvseth 30.06.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L