Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > For studenter > Semesterregistrering

Semesterregistreringsperioder:

1. juni- 15. september for høstsemesteret

1. desember- 1. februar for vårsemesteret 

Frist for semesterregistrering:

15. september for høstsemesteret

1. februar for vårsemesteret

Semesterregistrering

Du må semesterregistrere deg hvert semester for å beholde studieretten din.

Er du ny student? Les mer her om hva du som ny student må gjøre for å registrere deg.

Slik semesterregistrerer du deg:

  1. Logg deg på Studentweb med studentnummer og passord.
  2. Gjennomfør registreringssekvensen. Du blir automatisk oppmeldt til undervisning og vurdering(eksamen) når du registrerer deg. Dersom du skal ha valgfag dette semesteret legger du det/de til i utdanningsplanen.
  3. Kontroller adresseinformasjonen din under "Min profil".
  4. Betal semesteravgiften. Du finner betalingsinformasjon under "Betaling".
Sist oppdatert: Ane-Gunhild Amirnejad 29.12.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L