Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > For studenter > Studentverktøy

Fastlege

Du bør skaffe deg fastlege i Lillehammer medan du studerer ved HiL. Då sikrar du deg best tilgang til helsetenester.
Du kan byte fastlege på www.helsenorge.no

Hugs òg å melde byte av fastlege når du flytter frå Lillehammer.

Studenttorget

I Studenttorget får de hjelp

Studenttorget er høgskulen sitt informasjonssenter for studentar, tilsette og besøkande.

Åpent alle kvardagar frå kl. 08.00 - 15.30

Frå 15. mai til 15. september: kl. 08.00 - 15.00

Telefon 61 28 80 00
E-post: studenttorg@hil.no
Besøkadresse: Plan 3, Gudbrandsdalsvegen 350

Ta kontakt dersom det er noko du lurer på eller gjerne vil fortelje oss.

Studentverktøy

Her finn du informasjon du kan ha nytte av i studiekvardagen din.

Les om studieteknikk og kildebruk slik at du står betre rusta til å skrive oppgåver.

Talet på studentar som blir tekne for mistanke om fusk/forsøk på fusk ved prøver eller eksamen er aukande. Les meir om kva konsekvensar fusk kan føre til.

Dersom du har forslag til forbetringar, eller vil melde om ting som ikkje fungerer slik dei skal, brukar du postkassa "Meld avvik - si fra" i høgremenyen under For studenter. Les meir om høgskulen sitt kvalitetssystem.

Ta kontakt med Studenttorget dersom det er noko du lurer på eller gjerne vil fortelje oss.

Sist oppdatert: Torun Tøsse Løvseth 01.12.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L