Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > For studenter > Studentverktøy > Akademisk kalender

Akademisk kalender

Studieåret 2016/2017

Høstsemester 2016

15. august Første ordinære undervisningsdag
15.-17. august Studievise samlinger (HiL Kick Start)
17. august Offisiell åpning av studieåret 2016/17
1. september Søknadsfrist for privatister
5.-16.september Hovedperiode for ny eksamen (konte-)
15. september Frist for semesterregistrering, bekreftelse av utdanningsplan for høstsemesteret
15. september Søknadsfrist for studentutveksling for påfølgende vårsemester
Medio september Opplæring av tillitsvalgte studenter
1.oktober Søknadsfrist for tilrettelegging av eksamen
3. november Åpen dag
1.november Ordinær søknadsfrist for studier i vårsemesteret lokalt opptak
21. desember Høstsemesteret avsluttes
 

Vårsemester 2017

3. januar Vårsemesteret starter
3. januar Første ordinære undervisningsdag
1.februar Frist for semesterregistrering, bekreftelse av utdanningsplan
1.februar Søknadsfrist for privatister
1.februar Søknadsfrist for tilrettelegging av eksamen
15. februar Søknadsfrist for studentutveksling påfølgende høstsemester.
Uke 7 UKA
01.-15.mars Hovedperiode for ny eksamen (konte-)
8.-17.april Påskeferie
15. april Ordinær søknadsfrist studier Samordna opptak og lokalt opptak
24.-25. april Studiekvalitetsdager (24. april kl 12.15-15.00, 25. april 09.00-12.00)
16. juni Siste frist for sensur avsluttende eksamen vårsemesteret
 

Studieåret 2017/18

Høstsemesteret 2017
15. august Første ordinære undervisniningsdag
14-16. august Studievise samlinger (Kick Start Lillehammer)
14. august Offisiell åpning av studieåret 2017/18
21. desember Høstsemesteret avsluttes

 Vårsemesteret 2018

3. januar Første ordinære undervisningsdag
15. juni Vårsemesteret avsluttes
Sist oppdatert: Torun Tøsse Løvseth 15.03.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L