Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > For studenter > Studentverktøy > Akademisk kalender

Akademisk kalender

Studieåret 2017/2018

Høstsemesteret 2017

15. august Første ordinære undervisniningsdag
14-16. august Studievise samlinger (Kick Start Lillehammer)
14. august Offisiell åpning av studieåret 2017/18
21. desember Høstsemesteret avsluttes

 Vårsemesteret 2018

3. januar Første ordinære undervisningsdag
15. juni Vårsemesteret avsluttes
Sist oppdatert: Torun Tøsse Løvseth 22.10.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L