Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > For studenter > Studentverktøy > Akademisk kalender

St

Akademisk kalender

Studieåret 2016/2017

Høstsemester 2016

15. august Første ordinære undervisningsdag
15.-17. august Studievise samlinger (HiL Kick Start)
17. august Offisiell åpning av studieåret 2016/17
1. september Søknadsfrist for privatister
5.-16.september Hovedperiode for ny eksamen (konte-)
15. september Frist for semesterregistrering, bekreftelse av utdanningsplan for høstsemesteret
15. september Søknadsfrist for studentutveksling for påfølgende vårsemester
Medio september Opplæring av tillitsvalgte studenter
1.oktober Søknadsfrist for tilrettelegging av eksamen
3. november Åpen dag
1.november Ordinær søknadsfrist for studier i vårsemesteret lokalt opptak
21. desember Høstsemesteret avsluttes
 

Eget opplegg med faddere for førsteårsstudentene arrangeres fra 17.-21. august.

Vårsemester 2017

3. januar Vårsemesteret starter
3. januar Første ordinære undervisningsdag
1.februar Frist for semesterregistrering, bekreftelse av utdanningsplan
1.februar Søknadsfrist for privatister
1.februar Søknadsfrist for tilrettelegging av eksamen
15. februar Søknadsfrist for studentutveksling påfølgende høstsemester.
Uke 7 UKA
01.-15.mars Hovedperiode for ny eksamen (konte-)
8.-17.april Påskeferie
15. april Ordinær søknadsfrist studier Samordna opptak og lokalt opptak
24.-25. april Studiekvalitetsdager (24. april kl 12.15-15.00, 25. april 09.00-12.00)
16. juni Siste frist for sensur avsluttende eksamen vårsemesteret
 
Sist oppdatert: Torun Tøsse Løvseth 14.12.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L