Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > For studenter > Studieveiledning

Bestill studieveiledning

studieveiledning

Vi kan gi deg veiledning og råd – valgene må du ta selv.

Studieveiledning bestiller du ved å fylle ut skjema under og sende på e-post til studenttorget@hil.no eller levere det i Studenttorget på plan 3.

Ina, Eimund og Marting studerer vernepleie

Nyttige linker:

Om studieveiledning ved HiL

Studieveiledning er en samtale mellom studieveileder og student rundt ulike alternative valg og tilrettelegging inn i, underveis i, og ut av studiet. I samtalene tas det utgangspunkt i den enkelte students individuelle behov i den grad disse behovene direkte eller indirekte har betydning for studiesituasjonen.

Studieveiledning gjøres ved Studenttorget. Det er viktig at du som student vet hva du kan forvente av studieveilederne, og hva du selv kan bidra med for å få fullt utbytte av veiledningstimen.

Studieveiledning er ikke direkte faglig veiledning, som for eksempel diskusjon rundt pensumlitteratur, skriving av eksamensoppgave og liknende. Dette får du gjennom de fagansatte på studiet ditt.

Gjennom studieveiledning kan vi hjelpe deg med følgende:

 • Studieprogresjonen
 • Motivasjon for studiet
 • Valg av emner
 • Bytte av emner
 • Bytte av studium
 • Innpass/fritak av emner
 • Godkjenning av utdanningsplanen
 • ”Veien videre”
 • Permisjon
 • Tilrettelegging
 • Toppidrettsveiledning
 • Utenlandsopphold
 • Opptak til våre egne studier
 • Informasjon om veiledningstjenester ved Studentsamskipnaden (SOPP)

Gjensidige forventninger knyttet til individuelle veiledningssamtaler

Du kan forvente at studieveilederen:

 • møter deg på en respektfull måte, at veilederen har taushetsplikt og at samtalen er konfidensiell.
 • har god og oppdatert kunnskap om veilederrollen og studieadministrative spørsmål innen sitt ansvarsområde.
 • gir en avklaring mht. hva hun/han kan bidra med og hva som er veilederens ansvarsområde.
 • er en samtalepartner om du opplever utfordringer i studiehverdagen eller ikke finner deg helt til rette som student.
 • er konsentrert om deg og din sak, og i den grad det er mulig skaper ro rundt samtalen.
 • bidrar til at du selv skal ta selvstendige valg som passer for deg, gjennom samtale om dine muligheter, interesser og ferdigheter, og gjennom informasjon om ulike valgmuligheter i studiesituasjonen.
 • avtaler videre forløp hvis det oppstår spørsmål som er utenfor veilederens kompetanse og som veilederen ikke kan finne svar på i løpet av timen.

Studieveilederen kan forvente av deg at du:

 • har tenkt igjennom hva veilederen kan hjelpe deg med og at du har avklart dine egne forventninger opp mot det veilederen kan tilby.
 • er forberedt og har forsøkt å sette deg inn i informasjon om studiet og andre aktuelle problemstillinger på forhånd (gjennom studieplanen, Fronter etc.).
 • presenterer hvorfor du har kommet til studieveiledning og hva du trenger å prate om.
 • deltar aktivt i samtalen, er våken og interessert underveis i samtalen, tar ansvar for å oppklare ting du blir usikker på eller er redd for å ha misforstått, og eventuelt stopper samtalen hvis du føler at den går i feil retning.
 • er villig til å la deg utfordre sammen med veilederen og aktivt reflekterer rundt din egen situasjon, motivasjon og valgmuligheter.
 • Etter studieveiledersamtalen kan du forvente at studieveileder følger opp de avtaler som ble gjort i veiledningen.
Sist oppdatert: Arve Bernhard Thorsberg 14.01.2011

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L