Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > For studenter > Tilrettelegging

Kontaktinformasjon

Kom gjerne innom i Studenttorget eller ta kontakt med oss på e-post:

Oddny.Leirmo@hil.no

Gro.Myrum@hil.no

Hanne.Bjertnas@hil.no

Mobilalarm på campus

Er du hørselshemmet og har behov for ekstra varsling ved brannalarm?

På campus kan du få varsel om brannalarm pr mobiltelefon.

Send kodeord ALARM til 2223, så er mobiltelefonen din registrert for å motta en SMS-varsling. Tjenesten er kostnadsfri. Se www.mobilarm.no for mer informasjon.

Tilrettelegging

Har du behov for tilrettelegging?

Ved Høgskolen i Innlandet ønskjer vi å leggje forholda til rette for ein god studiekvardag for alle. Vi jobbar heile tida med å utforme universelle løysingar som skal inkludere alle studentar, men av og til kan det vere behov for individuell tilrettelegging:

  • du har nedsett syn/høyrsel
  • du har nedsett funksjonsevne
  • du er kronisk sjuk
  • du har skader

NLB- Biblioteket for lyd og punkt er eit bibliotek som produserer og låner ut lydbøker og punktskriftbøker til blinde, svaksynte og andre som har vanskar med å lese trykt tekst. Tilbodet er gratis og gjeld for studentar ved universitet, høgskule og fagskule. Nedsett syn, dysleksi, ADHD og andre funksjonsnedsettelsar som gir lesevanskar, gir lånerett hjå NLB.

Har du behov for tilrettelegging ved eksamen?

Ekstra stipend

Studentar som ikkje kan jobbe ved sidan av utdanninga på grunn av nedsett funksjonsevne, kan få ekstra stipend. Ordninga gjeld også studentar med dysleksi. Sjå lanekassen.no for meir informasjon. 

Søknadsskjema til ekstra stipend.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 30.06.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L