Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > For studenter > Toppidrettsstudent

Kontaktinformasjon

Toppidrettsveileder
Kristian Brenden
Tlf.: 61 28 82 97
e-post: kristian.brenden@hil.no

Toppidrett og utdanning ved Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Lillehammer ønsker, i samarbeid med Olympiatoppen, å legge til rette for studenter som ønsker å ta høgere utdanning og satse på idrett på toppnivå.

Det kan være krevende å kombinere toppidrett med studier. Med status som toppidrettsutøver vil du få hjelp med tilrettelegging av studiet med tanke på en kombinasjon av utøvelse av din idrett og gjennomføring av utdanningen.

HiL har en egen toppidrettsveileder tilknyttet Studenttorget. Veilederen er studentenes kontaktperson ved HiL, og er den som veileder studentene gjennom studiene i forhold til utdanningsplaner, eksamen og gjennomføring av studiene.

Toppidrettsstatus – hvem?

Som student ved HiL kan du søke om toppidrettsstatus dersom defineres som enten:

”dagens toppidrettsutøver”

Du som har trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhenging av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for deg en hovedbeskjeftigelse.

eller

 ”morgendagens toppidrettsutøver”

Du som på varierende alders- og prestasjonsnivå driver kvalitetsutvikling gjennom langsiktig progresjonsplan som normalt vil føre til internasjonalt toppidrettsnivå.

Prestasjonsmessig skal utøveren være på et nivå som tilsier nødvendig reise og fravær pga treningssamlinger og konkurranser nasjonalt og/eller internasjonalt. Dette nivået vil normalt tilsvare landslagsnivå/internasjonalt representasjonsnivå og eliteseriespill i lagidretter. Nivået kan også omfatte utøvere som tilhører satsingsgrupper eller team på øverste kategori, organisert på linje med eller som et supplement til landslag. Resultatmessig skal utøveren ha jevnlige prestasjoner på høyt nasjonalt nivå.

Hva innebærer status som toppidrettsstudent?

Status som toppidrettsstudent ved HiL gir deg som utøver mulighet til å tilrettelegge og tilpasse din utdanningsplan slik at studiene lettere lar seg kombinere med satsing på idrett.

Tilpasninger kan være:

  • Fleksibilitet i studieløpet
  • Fleksibilitet ved obligatorisk aktivitet
  • Forlengelse av studieløpet
  • Tilrettelegging av eksamener

Noen studier har mye praksis eller annen obligatorisk aktivitet. Disse kan derfor være vanskelige å kombinere med toppidrettssatsing som innebærer mye reising. Om du vurderer å kombinere disse studiene med toppidrett, bør du lese igjennom studieplanen og vurdere om dette kan la seg gjennomføre med din idrettssatsing.

Utover dette har studenter med toppidrettsstatus de samme rettigheter og plikter som ordinære studenter og skal tilfredsstille de samme faglige krav som ordinære studenter.

Hvordan søker du?

Du søker om opptak til studier ved HiL gjennom Samordna opptak. Søknadsfrist er 15. april. Når du har fått bekreftet studieplass ved HiL og har takket ja til denne kan du søke om toppidrettsstatus. Frist for å søke om toppidrettsstatus er 1. september. Søknad om toppidrettsstatus vil bli oversendt Olympiatoppen Innlandet. 

For nye studenter er det obligatorisk å ha veiledningstime med toppidrettsveileder.

Krav til dokumentasjon

Det stilles krav om dokumentasjon til behov for tilrettelegging gjennom bekreftelse fra sportslig eller administrativ leder i forbund, team/lag eller fra Olympiatoppen. Du skal også gi en beskrivelse av dine kort- og langsiktige idrettslige mål, trenings- og konkurranseplaner. Dokumentasjon sender per e-post til toppidrettsveileder. Behovet for tilrettelegging skal dokumenteres årlig ved studiestart.

Spørsmål om tilrettelegging for toppidrettsutøvere kan rettes til toppidrettsveileder Kristian Brenden (kristian.brenden@hil.no), telefon 61 28 82 97 eller Erlend Slokvik, Olympiatoppen Innlandet (Erlend.Slokvik@olympiatoppen.no), telefon 91 10 00 34.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 30.06.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L