Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Forskning

1. januar 2017 fusjonerte Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark under navnet Høgskolen i Innlandet. Informasjon om forskningsaktivitetene ved den nye høgskolen ligger på nettsiden inn.no

Forskning ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer

Forskningsvirksomheten ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer er fokusert rundt satsningsområdene innovasjon i tjenesteyting, oppvekst, film og fjernsyn og idrett. Høgskolens mål er at alle satsingsområdene skal være blant de ledende miljøene i Norge og ha et internasjonale nedslagsfelt, samtidig som ny forskningsbasert kunnskap skal bedre kvaliteten og innovasjonstakten i nasjonal og regional virksomhet.

Professor Christer Thrane har gitt ut boka "Regresjonsanalyse. En praktisk tilnærming" på Cappelen Damm forlag. I boka forklarer han på en enkel og ikke-teknisk måte hvordan regresjon som statistisk analysemetode fungerer, og hva den kan brukes til.

Forskerne Eva Bakøy, Tore Helseth og Roel Puijk har nylig gitt ut boka "Bak kamera - Norsk film og TV i et produksjonsperspektiv". Artiklene i boka dreier blikket vekk fra skjermene og fokuserer på hva som foregår bak kameraene i norske film- og TV-produksjonsmiljøer.

Vi tilbyr ph.d-kurs i vitenskapsteori og forskningsetikk på Lillehammer 27. - 31. mars 2017. Frist for påmelding 24. februar 2017. Les mer om kurset

Liv Altmann er den fjerde førstelektorkandidaten som har fullført førstelektorprogrammet ved HiL og fått godkjent sin kvalifisering som førstelektor. Dette markeres 9. desember.

Stipendiat Siv Magnussen disputerer for sin doktorgrad på HiL 9. desember 2016 med avhandlingen "Utvikling av lokalmedisinsk senter som nasjonal innovasjonsidé og interkommunal innovasjonsprosess. En kvalitativ casestudie av tre interkommunale lokalmedisinske sentre".

Professor Hans-Jørgen Wallin Weihe har bidratt i boka "Råolje" redigert av Marie Smith-Solbakken. Boka dokumenterer sider ved ulykkeshendelsen og etterspillet som tidligere ikke er kjent. Bak ligger et omfattende forskningsbasert arbeid hvor forfatterne gir stemme og anerkjennelse til mange som mener at de ikke ble hørt etter ulykken.

Nylig gjennomførte 14 ph.d.-studenter doktorgradskurset «Innovation in private and public sector services» ved HiL. På kurset fikk studentene innsikt i dagens forskningskunnskap om offentlig og privat serviceinnovasjon, og hovedutfordringene innen feltet.

Har du lyst til å lære om hvordan du på best mulig måte kan formidle forskningsresultatene dine via film, tv eller nett? Meld deg på ph.d.-kurs i audiovisuell forskningsformidling 30. januar – 3. februar 2017 på Høgskolen i Innlandet, Lillehammer. Påmelding innen 1. desember 2016.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L