Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Forskning

1. januar 2017 fusjonerte Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark under navnet Høgskolen i Innlandet. Informasjon om forskningsaktivitetene ved den nye høgskolen ligger på nettsiden inn.no

Forskning ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer

Forskningsvirksomheten ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer er fokusert rundt satsningsområdene innovasjon i tjenesteyting, oppvekst, film og fjernsyn og idrett. Høgskolens mål er at alle satsingsområdene skal være blant de ledende miljøene i Norge og ha et internasjonale nedslagsfelt, samtidig som ny forskningsbasert kunnskap skal bedre kvaliteten og innovasjonstakten i nasjonal og regional virksomhet.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L