Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Forskning > Årsmeldinger > Forskningsrapport 2012 / Research report 2012

Norsk versjon:

English version:

Forskningsrapport 2012 - PDF-versjon:

Forskningsrapport 2012 / Research report 2012

Årsrapport for forsknings- og utviklingsarbeid 2012

Rapport for forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) ved Høgskolen i Lillehammer (HiL) for 2012 presenterer hovedtrekk ved institusjonens forskningvirksomhet og en mer detaljert rapportering for doktorgradsarbeid, prosjektakkvisisjon og publisering.

Rapporten publiseres både på norsk og engelsk. Du kan laste ned den norske versjonen i pdf-format her.

Annual report for research and development 2012

Annual report for research and development (R&D) at Lillehammer University College (LUC) 2012 presents main features of R&D activities in 2012 and more detailed accounts of doctoral projects, external research funding, and publications.

The report is published in Norwegian and English. Please download the English version in pdf-format here.

Sist oppdatert: Gro Vasbotten 08.08.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L