Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Forskning > Forskerutdanning (ph.d.) > Ph.d.-kurs/ PhD courses > Ph.d-kurs i vitenskapsteori og forskningsetikk mars 2017

Ph.d-kurs i vitenskapsteori og forskningsetikk mars 2017

Om kursets innhold

Undervisningsopplegget går over fem dager med forelesninger, seminar og gruppediskusjoner.  Kurset har disse hovedtemaene:

 • Generell vitenskapsteori og -filosofi
 • Samfunnsvitenskapenes vitenskapsteori
 • Forskningsetikk
 • Spesialiseringsdel

Tid og sted

Mandag 27. mars – fredag 31. mars 2017.

Undervisning foregår ved Høgskolen i Lillehammer (Høgskolen i Innlandet, Lillehammer fra 1. januar 2017) i rom S-217 mandag, tirsdag og onsdag og i rom Ø-110 torsdag og fredag.

Påmelding

Utfylt søknadsskjema sendes på e-post til Birgit Rønningen birgit.ronningen@hil.no. Frist for påmelding er fredag 24. februar 2017.

Kursavgift

Kr. 3500,-. Kursavgiften dekker kun kursdeltakelse. Kursavgiften gjelder ikke for stipendiater som er tatt til et doktorgradsprogram ved HiL.

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål: Trond Gansmo Jakobsen, Halvor Fauske (BUK)

Administrative spørsmål: Birgit Rønningen, birgit.ronningen@hil.no

Forelesere

Krav om innlevering av notat før kursstart

Deltakerne skal levere en skisse/beskrivelse (ca. 1 side) av hovedinnholdet i deres avhandlingsarbeid på e-post til Birgit Rønningen innen fredag 10. mars 2017.

Evalueringskrav

For å få godkjent kurset må deltakerne skrive, og få godkjent, et essay på 8 – 10 sider. Essayet skal være en drøfting av vitenskapsteoretiske eller forskningsetiske problemstillinger knyttet til eget ph.d-arbeid.

Frist for innlevering av essay er fredag 12. mai 2017.

ECTS 10

Pensum

Fullstendig pensumliste vil bli lagt ut i god tid før kursstart. En del artikler og bokkapitler blir samlet i et kompendium som kan kjøpes hos studentsamskipnadens bokhandel på HiL. I tillegg står det tre bøker på pensum, som kursdeltakerne selv må anskaffe. Disse kan enten bestilles hos i bokhandelen på HiL, eller på nettet. Nedenfor finner dere fulle referanser, ISBN og nettsteder der de kan kjøpes. Husk å bestille bøkene så raskt som mulig enten via bokhandelen på HiL eller nettet. 

Det gjelder disse bøkene:

 • Ted Benton & Ian Craib (2010): "Philosophy of Social Science: The Philosophical Foundations of Social Thought"
  Basingstoke: Palgrave Macmillan. ISBN: 9780230242609. For bestilling på nettet
 • Berth Danemark et al., (2003): "Att förklara samhället"
  Studentlitteratur AB. ISBN: 9789144027722. For bestilling over nettet. Finnes også på engelsk.
 • Moses, J.W. & Knutsen, T.L. (2007): "Ways of knowing: competing methodologies in social and political research"
  Basingstoke: Palgrave Macmillan. ISBN-10: 0230360696 eller ISBN-13: 978-023036069 (avhengig av paperback eller hardcover). For bestilling over nettet
Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 07.12.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L