Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Forskning > Forskningshistorier

Forskningshistorierer er en artikkelserie som setter fokus på enkeltforskere, forskningsmiljøer og andre forskningsrelevante temaer ved HiL. Hensikten er å gi et innblikk i forsknings- og utviklingsarbeidet som foregår ved Hil, å framheve den store arbeidsinnsatsen som legges ned, og å formidle entusiasmen og gløden i forskerkollegiet. 

Lengre fra myten om den møllbefengte professoren som tenker store tanker ensom i sitt lønnkammer, kommer en knapt når en hører Ole Petter Askheim, Ingrid Guldvik og Jan Andersen snakke om hvordan de forsker i et tett og tillitsfullt samarbeid. 

Jenny Steinnes er professor i pedagogikk med en fagtilnærming som ligger i feltet mellom pedagogikk, spesialpedagogikk og filosofi. Forskningen hennes kretser rundt de store spørsmålene knyttet til menneskesyn, kunnskapssyn og rundt pedagogikkens rolle i samfunnet som helhet. 

Professor i filosofi, poet og forfatter, Dylan-kjenner, blogger, Facebook-bruker, og ikke minst, en islending i Lillehammer. For ethvert quizlag er han en force, spesielt hvis det handler om musikk. Vi kan ikke bruke stereotypier når vi skal beskrive professor ved HiL, Stefan Snævarr. 

Nestoren blant forskerne ved HiL, institusjonsbyggeren, den gode foreleseren og forskningsformidleren, vi snakker om professor i offentlig politikk, Noralv Veggeland.

NS-propagandaen gjennom filmrevyen i Norge hadde flere roller å tilby kvinner under okkupasjonen enn Kinder, Küche und Kirche - mor, husmor og from kristen. - I slagordsform, må det bli "kone, kvinne og kamerat", sier filmhistoriker Tore Helseth ved Høgskolen i Lillehammer.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L