Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Forskning > Forskningsområder > Audiovisuelle medier (ph.d.) > Ph.d.-programmet i audiovisuelle medier

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Ph.d.
Studieprogramkode: 
Normert studietid: 3 år

Campus: Høgskolen i Innlandet, Lillehammer og Dragvoll, Trondheim
Søknadsfrist: Rullerende opptak

Kontakt

Ph.d.-ledelse

Professor Roel Puijk, Avdeling for samfunnsvitenskap, Høgskolen i Innlandet

Førsteamanuensis Sara Brinch, Institutt for kunst- og  medievitenskap, NTNU

Administrativ koordinator

Mona Ødegaard, tlf,: 61 28 74 95, Avdeling for samfunnsvitenskap, Høgskolen i Innlandet

Rådgiver Gro Lurås, tlf.: 73 59 66 89, HF fakultetsadministrasjon (permisjon)

Ph.d.-programmet Audiovisuelle medier: fellesgrad mellom NTNU og HINN

Illustrasjon audiovisuelle medier (stort bilde)

Om ph.d.-programmet i audiovisuelle medier

Ph.d.-programmet i audiovisuelle medier har en faglig profil som omfatter studier av film, fjernsyn, dataspill og audiovisuelle uttrykk på nettet. Programmet er etablert gjennom et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og NTNU, og fagmiljøene i film- og medievitenskap ved de to institusjonene.

Søk opptak

For å kunne få opptak til et ph.d.-program må du ha en finansieringsplan og du må ha gjennomført en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Du må karakteren B eller bedre på master og det stilles høye krav til prosjektbeskrivelsen.

Jobbmuligheter

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

Det store flertallet av doktorer innen humaniora fortsetter innen akademia som postdoktorer, forskere, førsteamanuenser og, på sikt, professorer, men våre doktorer arbeider også spesialisert innen offentlig forvaltning, kultursektoren og de kreative industriene.

Studiets oppbygning

Ph.d. er et treårig studium som normalt bygger på en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Studiet består av en opplæringsdel på 30 studiepoeng og en doktoravhandling.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 07.06.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L