Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning

Studium: Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning
Studiepoeng:  30 (per studieår - 60 til sammen)
Emnekode: KOM1001/1
Semester: Høst 2010 / Vår 2011
Antall studenter:  maks 40
År i studieløpet: Første studieår
Emne ansvarlig: Anders Lindstad
Grad: Etter- og videreutdanning

Pensum kan kjøpes hos: SINN Bok | bok.lillehammer@sopp.no

Obligatorisk pensum

Coombs, W. T. (2007): Ongoing crises communication. Planning, managing and responding. Thousand Oaks, California Sage Publications. 2. utgave (155 sider).

Erlien, B. (2006): Intern kommunikasjon. 4. utgave. Universitetsforlaget, Oslo. Kap 1 – 10, 13 -16. (220 sider)

Halvorsen, K. (2008): Å forske på samfunnet: en innføring i samfunnsvitenskapelig metode. Cappelen Ak., Oslo. 5.utg. (180 sider)

Helgesen, T. (2004): Markedskommunikasjon. Prinsipper for effektiv informasjon og påvirkning. Cappelen Ak., Oslo. Kap1-3 7, 10, 11, 18, (121 sider)

Kaufmann & Kaufmann (2003): Psykologi i organisasjon og ledelse, 3. utgave, Fagbokforlaget 2003. (387 sider)

Von der Lippe, B. (2006): Medier, politikk og samfunn. Cappelen Ak., Oslo. Kap 1 tom 11 (283 sider)

Profesjonell lobbyisme:Norske eliters bruk og holdninger.Makt- og demokratiutredningens rapportserie, rapport Rapport 70, 2003
http://www.sv.uio.no/mutr/publikasjoner/rapp2003/Rapport70/index.html (133 sider)

Vær varsom-plakaten http://presse.no/Pressens_Faglige_Utvalg_PFU/Var_Varsom-plakaten/ redaktørplakaten http://presse.no/Pressens_Faglige_Utvalg_PFU/Redaktorplakaten/ tekstreklameplakaten http://presse.no/Pressens_Faglige_Utvalg_PFU/Tekstreklameplakaten/


Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendium kjøpes hos Storkopi Storkopi

Artikler:
I tillegg kommer sannsynligvis et kompendium med utvalgte artikler
Forelesningsnotater

Sist oppdatert: Administrator User 24.05.2011
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L