Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Tidligere arrangerte Forskningsdager > Forskningsdagene 2008 > Program Forskningsdagene 2008

Buer

I Lillehammer markerer vi Forskningsdagene 2008 med ulike arrangement i dagene fra mandag 22. september til lørdag 26. september.

Følgende arrangement står på menyen (les mer om det enkelte arrangement til venstre):

  • Akademisk årsfest
  • Innlandets helsefaglige forskningskonferanse 2008
  • Foredraget "Monumentet over sagahøvdingen Eirik Bjodaskalle i Musdal"
  • Seminaret "Innovative kvinner - muligheter og hindringer for regional utvikling i et kjønnsperspektiv"
  • Filmkonsert "Brudeferden i Hardanger"
  • Seminaret "Brukermedvirkning i praksis - muligheter og utfordringer"
  • Forskningstorg i Lillehammer
  • Konferansen "17th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research"
Forskningsdagenes symbol

Les også mer om arrangementene på www.forskningsdagene.no

Program Forskningsdagene 2008

Mandag 22. september

Akademisk årsfest

Vi åpner Forskningsdagene med en hyllest til forskningen og forskerne ved HiL i form av en storslagen fest i kantina på høgskolen. Ansatte, studenter og venner av HiL oppfordres til å ikle seg finstasen og delta. Det blir servering av fingermat og drikke til deltakerne, filmvisning, utdeling av priser og noen overraskelser underveis ... Velkommen!

Sted: Kantina MatHiLde, Høgskolen i Lillehammer
Tid: Kl. 1400 - 1600

Tirsdag 23. september

Innlandets helsefaglige forskningskonferanse 2008

Konferansen har som mål å styrke samarbeidet mellom institusjonene Sykehuset Innlandet HF, Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer om helsefaglig forskning. Konferansens samlede tema i år er forskningsetikk. I tillegg presenteres og diskuteres institusjonenes helsefaglige forskning, både doktorgradsarbeider og andre større og mindre arbeider, i plenumssesjoner og parallellsesjoner.

Helsefaglig forskning favner vidt - klinisk sykepleie, forebygging, diagnostikk, behandling, pleie, habilitering/rehabiblitering av psykiske og somatiske lidelser, forlkehelse, medisinsk teknologi, oppvekst og helse, helsetjenesteforsikring etc.

Sted: Honne konferansesenter på Biri
Tid: Kl. 0900 - 1445

Monumentet over sagahøvdingen Eirik Bjodaskalle i Musdal

Førsteamanuensis Ivar Stranger ved Høgskolen i Lillehammer foredrar om monumentet over sagahøvdingen Eirik Bjodaskalle på Tretten. Bjodaskalle var morfar til Olav Tryggvason og bodde på gården Obrestad i Hå i det 10. århundre. Monumentet over Eirik Bjodaskalle i Musdal ble reist og avduket i 1926. Med utgangspunkt i Snorre Sturlassons omtale av Eirik Bjodaskalle forsøker Stranger å se nærmere på monumentets historiske og kunstneriske forutsetninger, dets tilblivelse, impliserte aktører og oppdragsgivere samt dets plass i lokalsamfunnet. Monumentet har ikke tidligere vært gjenstand for vitenskapelig undersøkelse.

Gratis adgang, ingen påmelding.
Sted: TINE Meieriet Øst Tretten, Kolhusveien 1, 2635 Tretten
Tid: Kl. 1900 - 2100

Onsdag 24. september

Innovative kvinner - muligheter og hindringer for regional utvikling i et kjønnsperspektiv

Seminaret tar sikte på å formidle forskningsbasert og praksisbasert kunnskap om forholdet mellom innovasjon, kjønn, nettverk og sted. Underveis vil vi drøfte viktige tema for forskning og utvikling mellom Høgskolen i Lillehammer, næringsliv og andre regionaleutviklingsaktører. Deltakerne inviteres til dialog om samarbeid mellom ulike aktører for å få fram behov og ønsker om forskning og utvikling. Seminaret er gratis og inkluderer kulturinnslag og lunsj med kortreist mat.

Påmelding til Marianne Bakke innen 12. september 2008.
Sted: Høgskolen i Lillehammer (HiL) - Auditorium G
Tidspunkt: Kl.1000 til 1500.

Se brosjyre for seminaret (PDF)

Filmkonsert "Brudeferden i Hardanger"

Lillehammer byorkester med Andreas Ljones som solist, fremfører filmmusikken til stumfilmen "Brudeferden i Hardanger" fra 1926. Den originale filmmusikken er restaurert og arrangert for symfoniorkester og hardingfele, og filmen vises på filmkonsert med orkester.

Arbeidet med å rekonstruere musikken til ”Brudeferden i Hardanger” er gjort som et forskningsprosjekt/kunstnerisk utviklingsarbeid i rekonstruksjon av stumfilmmusikk ved fjernsynsfagene ved Høgskolen i Lillehammer (HiL). Dette i samarbeid med Bergen filharmoniske orkester og Norsk Filminstitutt. Dosent Halldor Krogh ved HiL har vært ansvarlig for arbeidet.

Filmen er bygd på Kristoffers Jansons roman ”Marit Skjølte” og er en melodramatisk bygdefilm der handlingen går gjennom to generasjoner. Filmen handler om kjærlighet, svik og forsoning, med klare referanser til utvandringen til Amerika. Gratis adgang. Salg av eplecider og mat. Publikum oppfordres til å kle seg i bunad og å ta med lommetørkle!

Sted: Glassgården i Høgskolen i Lillehammer
Tidspunkt: Dørene åpnes kl. 1930.

Torsdag 25. september

Seminar "Brukermedvirkning i praksis - muligheter og utfordringer"

Brukermedvirkning har lenge vært en hovedmålsetting for arbeidet i velferdssektoren. Samtidig er det et begrep med et uklart innhold. Ulike praksiser gis i dag betegnelsen brukermedvirkning, og ulike aktører kan ha forskjellige agendaer når de bekjenner seg til begrepet. Brukermedvirkning deler her skjebnen med andre begreper som blir honnørord. Mange vil stå bak det, men de vil selv bestemme innholdet.

Gjennom seminaret ønsker vi å rette et kritisk lys på brukermedvirkningsbegrepet og hvordan det praktiseres, og vi vil relatere det til forskjellige arenaer innenfor velferdsfeltet. Et overordna perspektiv er å nærme seg hva brukermedvirkning bør innebære om det skal ha reell betydning for brukerne. Hvilke utfordringer medfører det for fagpersoner innenfor ulike deler av velferdssektoren hvis slike intensjoner skal tas på alvor?

Konferansen vil inneholde både plenumsforedrag og parallelle sesjoner. Initiativtakere til konferansen er ”Forskningsgruppa velferdsforvaltning” ved Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Lillehammer (HiL). Vi håper temaet vil interessere så vel brukerrepresentanter som fagpersoner i velferdssektoren, høgskoleansatte og studenter. Påmeldingsfrist er 22. september. Det er også muligheter for å delta på deler av programmet uten påmelding hvis det er plass.

Sted: Auditorium C på Høgskolen i Lillehammer
Tid: Kl. 0900 - 1530

Se brosjyre for seminaret (PDF)

(OBS! På sesjonen kl. 1315-1430 skal det være en innledning ved Hilde Langseth og Leif Tore Solberg fra Frelsesarmeen: "Presentasjon av "Jobben" - et lavterskel arbeidstreningsprosjekt i Lillehammer" som ikke har kommet med i programmet. Videre er sesjon 2 som står i programmet avlyst.

Fredag 26. september

Konferanse "17th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research"

Reiselivsforskere i de nordiske land hatt sitt årlige fagtreff gjennom mange år. Hovedtemaet for årets konferanse er ”Developing tourism attractions in nature and cultural landscape”. Nytt i år er at vi åpner opp symposiet som en del av Forskningsdagene, hvor de to plenumsforedragene "Absorbing the World - Tourism and the Cultures of Landscape" ved professor Mike Robinson, Centre for Tourism and Cultural Change, Leeds Metropolitan University og "The role of local cuisine in the Nordic tourism products" ved direktør Eivind Hålien, Fagforum for Mat og Drikke er åpne for alle. Deltakelse på resten av konferansen er forbeholdt betalende deltakere.

Sted: Høgskolen i Lillehammer
Tid: Kl. 0915 - 1100

Les mer på conference.hil.no/17nordic.

Forskningstorg

For første gang arrangeres Forskningstorg i Lillehammer hvor bl.a. idrett, fysisk aktivitet og helse settes på dagsorden. Sigrid Undsets plass i Storgata ryddes til fordel for forskning og kunst i hele to dager og idrettsmiljøet ved høgskolen vil bl.a. rigge til idrettslab med hinderløype, testlabb og treningsrom.

Flere andre kunst- og kunnskapsinstitusjoner i Lillehammer vil også presentere seg på torget. Østlandsforskning, NINA og hunderørreten, Maihaugen og Biblioteket med Leonardo da Vinci vil alle sette sitt preg på byen, og kunstneren Marit Arnekleiv vil ha en kunstinstallasjon i form av et 15m2 stort drivhus på torget hele uka. Alle er velkommen!

Sted: Sigrid Undsets plass i Lillehammer sentrum
Tid: Kl. 1000 til 1700 (1600 lørdag 27. september)

Lørdag 27. september

Forskningstorget i Lillehammer sentrum fortsetter

Sist oppdatert: Administrator User 26.06.2009

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L