Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Tidligere arrangerte Forskningsdager > Forskningsdagene 2009

Forskningsdagene logo
Marit Udnæs med barn på Forskningstorg (Foto: Sigrun Skaare/HiL)

Vi inviterer spesielt alle skoler i regionen til Forskningstorg i Lillehammer 25. og 26. september 2009.

Marit Udnæs, Bernt Sivert Nymark og Yvonne Fritze på Forskningstorget 2008 (Foto: Sigrun Skaare)

Målsetningene for Forskningsdagene er å:

  • vekke nysgjerrighet
  • interesse og forståelse for forskning og forskningens resultater hos folk flest
  • formidle hva forskningen betyr for oss i vårt daglige liv
  • vise sammenhengen mellom forskning, innovasjon og næringsliv
  • vekke interesse i mediene for forskning og forskningsresultater
  • bidra til rekruttering av unge til forskning
Forskningstorget 2008 (Foto: Sigrun Skaare/HiL)

Kontakt oss
Kontaktperson for Forskningsdagene ved Høgskolen i Lillehammer er sigrun.skaare@hil.no

Forskningsdagene banner

For mer informasjon:

Forskningsdagene 2009

Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival som i 2009 arrangeres 18. – 27. september. Under festivalen demonstreres forskningsvirksomhet i praksis for alle. Bak festivalen står Norges forskningsråd i samarbeid med universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, biblioteker, muséer og næringsliv.

Hovedtemaet for Forskningsdagene 2009 er bærekraft og evolusjon. Deltema er Hamsun-jubileet

Ved Høgskolen i Lillehammer vil vi ha en rekke arrangement under høstens festival. Følg med på våre sider som oppdateres fortløpende etterhvert som de ulike arrangementene tar form.

Inviterer skolene til samarbeid

Vi oppfordrer alle barne-, ungdoms- og videregående skoler til å sette av hele uke 39 i september til tema kunst og vitenskap og tilbyr følgende arrangement:

"Bestill en forsker!"
”Bestill en forsker” er et gratis tilbud fra forskningsinstitusjonene Østlandsforskning, Maihaugen og Høgskolen i Lillehammer til barne-, ungdoms-, og videregående skoler i området under Forskningsdagene.

Her kan skolene bestille en forsker til sin skole fra oversikten under. Ta kontakt med den enkelte forsker for nærmere avtale.

Forskningsdagenes skoleprosjekt
Hvert år gjennomføres ordentlige forskningsprosjekter i regi av Forskningsdagenes sekretariat i samarbeid med Norsk institutt for luftforskning (NILU) og Utdanningsdirektoratet. Dette er prosjekter hvor den enkelte skoleklasse inviteres til å gjøre en innsats.

De samlede resultater gir grunnlag for vitenskaplige vurderinger og konklusjoner fra forskere.

Forskningstorg
Fredag 25. og lørdag 26. september arrangerer vi Forskningstorg på Sigrid Undsets plass i Lillehammer. Ulike forsknings- og kunnskapsinstitusjoner i Lillehammer vil i løpet av to innholdsrike dager presentere spennende prosjekter på ulike stands midt i Storgata.

Vi inviterer skoleklasser spesielt på fredagen mellom kl. 1000 – 1600.

Forskningsbad

Nytt av året er ulike arrangement under vignetten "Forskningsbad" etter modell av "Bokbad". Her vil noen av våre forskere og kunstnere utdype sine kunnskapsområder i dialog med en journalist og med publikum til stede i uformelle omgivelser.

Akademisk årsfest

Akademisk årsfest er et arrangement hvor forskningen/kunsten og forskerne/kunstnerne ved høgskolen hylles under en storslagen tilstelning på høgskolen.

Vi ønsker alle kunnskapstørste og vitebegjærlige velkommen til spennende dager sammen med oss!

Se program Forskningsdagene 2009 i Lillehammer

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 02.10.2009

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L