HiL > hjem > Tidligere arrangerte Forskningsdager > Forskningsdagene 2009 > "Bestill en forsker!"

Skriv ut Skriv ut

"Bestill en forsker!"

”Bestill en forsker” er et gratis tilbud fra noen av forskningsinstitusjonene i Lillehammer til grunnskoler og videregående skoler i området under Forskningsdagene. Her kan skolene bestille en forsker til sin skole fra oversikten vedlagt. Ta kontakt med den enkelte forsker for nærmere avtale.

Forskningsfilmen "Undrer meg på ..." (streaming)
Forskningsfilmen "Undrer meg på ..." (for nedlasting)

Forsker

Tittel/tema

Målgruppe

Dager

Tonje Lauritzen, ØF
Sosiolog
Tonje.lauritzen@ostforsk.no
Tlf.: 412 11 836
Hva er egentlig forskning? Hva gjør en forsker og hvem blir forskere?
Timen vil ta utgangspunkt i elevenes egne refleksjoner rundt disse spørsmålene. Deretter vil forskeren forsøke å gi enkle svar på kompliserte spørsmål!
1. - 7. klasse Alle dager
Tor Arnesen, ØF
Filosof, ingeniør Tor.arnesen@ostforsk.no
Tlf.: 90922190
MATRIX - filmen, filosofien og deg
Vi ser på og drøfter den etter hvert berømte filmen til Cohen-brødrene - i denne omgang begrenset til den første filmen i triologien.
Ungdomsskole
Videregående skole
23/9 og 24/9
Tor Arnesen Klima og utfordringer for skandinaviske samfunn
Hva kan vi vente oss av samfunnsmessige endringer i en verden hvor klimaet er i endring?
Videregående skole 23/9 og 24/9
Tor Arnesen Evolusjon og intelligent design: Kampen om fornuften?
Om kontroverser mellom religion og vitenskap i Darwinåret.
Videregående skole 23/9 og 24/9
Atle Hauge, ØF
Økonomisk geograf Atle.hauge@ostforsk.no
Tlf.: 97084886
Musikk/mote/design/film/foto/spill - går det an å leve av det?
Et foredrag om betydningen av merkevarer, brands og image.
Alle som har mer kreativt pågangsmot enn sunt bondevett … 21/9 og 22/9
Vegard Johansen, ØF
Statsviter Vegard.johansen@ostforsk.no
Tlf.: 90743388
Om det å skape fremtidens entreprenører. Den skal tidlig krøkes som god entreprenør skal bli
Foredraget handler om betydningen av satsingen på entreprenørskap i utdanningen og hva elevene lærer.
Videregående skole Alle dager
Vegard Johansen Og hvordan har dere det? Levekårsundersøkelser blant ungdom
Foredraget tar utgangspunkt i noen funn fra levekårsundersøkelsen som bruk av fritid, forholdet til familie og jevnaldrende, helse og seksualitet, kriminalitet og bruk av rusmidler.
Ungdomsskole Videregående skole Alle dager
Vegard Johansen Alder som sosial og politisk skillelinje
Foredraget vil forklare og vise eksempler på hvordan alder kan vise seg i sosiale og politiske skillelinjer.
Videregående skole Alle dager
Gaute Jacobsen, MH
Etnolog
Gaute.jacobsen@maihaugen.no
Tlf.:
Islamsk kunst og håndverk
Grunnleggende trekk i utviklingen av Islamsk kunst med utgangspunkt i Damaskus og Syria. Hvordan også islamsk kunst og kulturarv er en del av europeisk kulturarv.
Videregående skole Alle dager minus 22/9
Gaute Joacobsen Våpen og norsk historie
Våpen i et sosialt og politisk perspektiv. Hvordan våpengjenstander gir kunnskap og forståelse om det norsk samfunn og historie på 1600- og 1700-tallet.
4. – 6. klasse
Ungdomsskole
Alle dager minus 22/9
Helge Sognli, MH
Historiker
Helge.sognli@maihaugen.no
Tlf.:
Følelser i flyt" - Kjærlighetens budbringer - digitalt eller på papir?
Skriver vi fortsatt kjærlighetsbrev, eller har vi gått over til å sende følelsene våre digitalt til hverandre via SMS og e-post? Og hvorfor velger vi ett medium fremfor et annet?
Videregående skole Alle dager
Hans Jørgen Wallin-Weihe MA/HiL
Tlf.:
Diverse tema:
Kulturmøter
Krigsgraver i Gudbrandsdalen
Is og snø og arktiske tradisjoner
Fisk og tradisjon
Planter og tradisjon rundt Rødsildre
  Alle dager etter kl. 1500
Øyvind Nøhr, HiL Høgskolelektor Oyvind.nohr@hil.no
Tlf.: 61288089/ 99006767
Om aldersforskning og holdninger i lys av humor. Alderdom og fordom, synet på aldre og aldring i dag og før
Visning av morsomme videoer Holdninger til eldre etableres tidlig, derfor viktig å møte elever.
1. - 7. klasse
Ungdomsskole
Videregående skole
21/9 og 25/9
Tore Helseth, HiL Førsteamanuensis Tore.helseth@hil.no
Tlf.: 61288305/ 99717177
Filmmusikk og filmopplevelse - musikkens betydning for filmopplevelsen
Viser klipp fra ”Ringenes herre” som eksempel.
Ungdomsskole Videregående skole Alle dager
Finn Gjerdrum, HiL
Førstelektor, filmprodusent
Finn.gjerdrum@hil.no
Tlf.: 61288249/ 91515463
Viser og forteller om filmproduksjon.    
Tine Blom, HiL
Amanuensis
Tine.blom@hil.no
Tlf.: 61288254/ 90751053
Trond Jakobsen, HiL Professor
Hallingskarvets lydbilde
En video- og lydinstallasjon som virkeliggjør fjellets lyder. Økofilosofiske refleksjoner.
Videregående skole  

Ingrid Guldvik, HiL
Førsteamanuensis
Ingrid.guldvik@hil.no
Tlf. 61288059/ 93843072

Kari Aakerli Vik, HiL
Førstelektor
kari-aakerli.vik@hil.no
Tlf. 61288288/ 92496053

Elevdemokrati på skolen
Hvordan fungerer det? Hvem deltar? Hvorfor delta? Deltakelse er både ønskelig og nødvendig i et demokrati. Det bidrar til økt kunnskap, læring og sjøltillit.

Kunsthistorie; "Uriaspost og andre poster" Videregående skole
Mange av våre faste uttrykk har utgangspunkt i Bibelen eller i mytiologien. Jeg viser hvordan noen av disse historiene har blitt fremstilt i billedkunsten i ulike perioder.

 

Alle dager minus 22/9

Onsdag 23/9

Høgskolen i Lillehammer
Østlandsforskning
NINA
Maihaugen
Biblioteket
Sigrun.skaare@hil.no
Tlf.: 61288106/ 95176193
Forskningstorg
Ulike forsknings- og kunnskapsinstitusjoner i Lillehammer vil i løpet av to innholdsrike dager presentere spennende prosjekter på ulike stands midt i Storgata.
Vi inviterer alle skoleklasser spesielt på fredagen mellom kl. 1000 – 1600. 25/9 og 26/9 på Sigrid Undsets plass i Lillehammer

HiL - Høgskolen i Lillehammer
ØF – Østlandsforskning
MH - Maihaugen

Forskningsdagenes skoleprosjekt
Hvert år gjennomføres ordentlige forskningsprosjekter hvor den enkelte skoleklasse gjør en innsats. De samlede resultater gir grunnlag for vitenskaplige vurderinger og konklusjoner fra forskere. Forskningskampanjen drives av Forskningsdagenes sekretariat i samarbeid med Norsk institutt for luftforskning (NILU) og Utdanningsdirektoratet.

Les mer om skoleprosjektet 2009 på www.forskningsdagene.no

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 24.09.2009

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L