Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Tidligere arrangerte Forskningsdager > Forskningsdagene 2011

Forskningsdagene logo

Bilder 23.09.11

Les mer om verdensrekordforsøket.

Hedda Johannesen deltar under Forskningstorget den 23. september

Hedda Johannesen er student ved Kjemisk Institutt ved Universitetet i Oslo. 23. september deltar hun i verdens største kjemieksperiment på Stortorget.

Forskningsdagenes symbol

Forskningsdagene 2011

Forskningsdagene

Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival som i 2011 arrangeres 23. september – 2. oktober. Tema for årets Forskningsdager er kjemi, og slagordet for festivalen er “magisk og logisk”. Sannligvis ble det verdensrekord med over 1000 deltakere på kjemiforelesning !

( mer om verdensrekordforsøket )

Årets tema er "Kjemi"

Forskningsdagene følger FN og erklærer 2011 for Kjemiens år. Målsetningene for Forskningsdagene er å:

 • skape begeistring og forståelse for forskning
 • formidle hva forskningen og dens resultater betyr for oss i vårt daglige liv
 • vise sammenhengen mellom forskning, innovasjon og næringsliv
 • vekke interesse i mediene for forskning og forskningsresultater
 • bidra til rekruttering av unge til forskningsrelaterte yrker

Den regionale komiteen for Forskningsdagene i Lillehammer-området er koordinert av Høgskolen i Lillehammer (HiL) og bestående av forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner i Lillehammer-området.

Program under Forskningsdagene 2011 i Lillehammer:

 • "Innlandet som energiprodusent". Konferanse torsdag 22. september på Vegmuseet, Hunderfossen. Formålet med konferansen er å sette fokus på FoU og næringsaktiviteten som pågår i Innlandet i tilknytning til energiproduksjon. Påmelding gjøres på nina.no.
  Et samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer (HiL), Norsk Institutt for naturforskning (NINA), Eidsiva, Glommen og Laagens Brukseierforening (GLB), Energisenteret og Østlandsforskning (ØF).
 • "Verdens største kjemieksperiment". Forskningstorg fredag 23. september kl. 0900-1430 på Stortorget, Lillehammer sentrum. Kjemieksperimentet har stivelse som tema. I tillegg blir det kjemishow med Hedda Johannesen og elever fra Lillehammer videregående skole, Energikamp-aktiviteter, kino, forskerboder og mange flere aktiviteter. Alle skoleelever i 5.-10.trinn i Gausdal, Øyer og Lillehammer er invitert. Ved påmeldingsfristens utløp den 17. juni var omlag 1300 elever påmeldt!
  Et samarbeid mellom HiL, NINA, ØF, Energisenteret, Eidsiva, GLB, Lillehammr kommune, Lillehammer sentrum drift og Forsvaret.
 • Forskningsbad mandag 26. september kl. 1900-2100 på Lillehammer Bibliotek. Historiker Harald Dag Jølle presenterer sin nye biografi om Fridtjof Nansen. Gratis inngang, ingen påmelding.
  Et samarbeid mellom Eidsiva, GLB, Nansenskolen, Lillehammer kommune, NINA, ØF og Energisenteret.
 • Innlandets helseforskningskonferanse 27. september på Honne. For mer informasjon, ta kontakt med Ingrid Guldvik ved Høgskolen i Lillehammer.
  Et samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Sykehuset Innlandet HF.

Samarbeidspartnere 2011:

Les mer på forskninsgdagene.no

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 29.10.2012

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L