Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Tidligere arrangerte Forskningsdager > Velkommen til Forskningsdagene 2005

Velkommen til Forskningsdagene 2005 - 26. - 30. september

Forskningsdagene er en årviss, landsomfattende formidlingsfestival. Ved HiL arrangeres dagene i perioden 26. - 30. september med åpne, gratis arrangementer både på høgskolen og i byen. Temaene spenner fra hvordan oljefondet skal brukes, via verdiskapning i norsk bygdeturisme til forskning og design - innovasjon og nyskaping.

Fredag 30. september, kl 9.00- 12 i auditorium A: Presentasjon av høgskolens forskning

Fredag 30. september, kl 9.00- 12 i auditorium A: Presentasjon av høgskolens forskning

- Presentasjon av høgskolens forskningsproduksjon i 2004
o Omtale av det nye finansieringssystemets konsekvenser for høgskolen
o Presentasjon av høgskolens forskningsproduksjon i 2004
o Utdeling av forskningspriser

- Presentasjon av ansatte som har fullført dr. gradsutdanning i løpet av det siste året
o Septimiu Moraru
o Yvonne Fritze
-
- Presentasjon av ansatte som har oppnådd professorkompetanse
o Følgende av høgskolens ansatte har oppnådd professorkompetanse i løpet av det siste året:
§ Malte Wadman
§ Yngve Nordkvelle
§ Roel Puijk
§ Christer Thrane

o Foredrag:
§ Professor Yngve Nordkvelle: ”Professorrollen - om samspillet egen forskning, miljøbygging og formidling”
§ Professor Christer Thrane: ”Mellom barken og veden – om å produsere forskningspublikasjoner i en stilling med kombinerte undervisnings- og forskningsoppgaver”

- Presentasjon av stipendiater
o Om stipendiatene som strategisk forskningsressurs
o Foredarg ved stipendiat Rune Hausstätter: ”Gode råd til stipendiater”

- Presentasjon av arbeidet med utvikling av PhD-utdanninger
o Presentasjon av doktorgradsområdet ”Mediert oppvekst” v/professorene Pär Nygren/Harald Thuen
o Presentasjon av doktorgradsområdet ”Innovativ forvaltning” v/professor Håvard Teigen
o Presentasjon av doktorgradsområdet ”Visuell kommunikasjon” v/professor Roel Puijk

Sist oppdatert: Administrator User 26.06.2009

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L