Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Kontakt oss

Kontakt oss

Sentralbord
Telefon: (+47) 61 28 80 00
Telefax: (+47) 61 28 82 00
E-post: post@hil.no

Postadresse
Postboks 952
2604 Lillehammer

Besøksadresse
Gudbrandsdalsvegen 350
2624 Lillehammer

Fakturaadresser:
Faktura fra norske leverandører:
E-fakturaadresse NO975264793

Faktura fra utenlandske leverandører:
Høgskolen i Lillehammer - Fakturamottak,
Postboks 370 - Alnabru, 0614 Oslo

Utenlandske fakturaer/refusjonsskjema sendt i PDF-format benyttes e-postadressen fakturamottak@hil.no

Faktura skal være påført en firesifret kode som oppgis ved bestilling. Informasjon til leverandør (pdf).

Organisasjonsnummer
975264793

Web-redaksjonen
web-redaksjonen@hil.no

Digitalt sertifikat for Høgskolen i Lillehammer

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 08.12.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L