Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Aarum Andersen i doktorgradskommisjon ved Handelshögskolan

Aarum Andersen i doktorgradskommisjon ved Handelshögskolan

Professor Jon Aarum Andersen er utnemd til medlem av kommisjonen ved doktorgradsdisputasen til Per Thilander i foretaksøkonomi ved Handelshögskolan (Gøteborgs universitet) den 16. mai 2013.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 16.04.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L