Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Aarum Andersen med instrument for måling av tillit

Aarum Andersen med instrument for måling av tillit

Professor Jon Aarum Andersen har utvikla og testa eit instrument for å måle medarbeidarar sin tillit til sine sjefar. Instrumentet er no godkjend av American Psychological Association som eit vetenskapeleg instrument, og er tilgjengeleg for alle forskarar.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 11.10.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L