Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Aas Gulbrandsen på konferanse og artikkel

Aas Gulbrandsen på konferanse og artikkel

Stipendiat Erlend Aas Gulbrandsen presenterte paperet «Sustainable business models in service? A study of Norwegian knowledge-intensive service companies» på konferansen «RESER2015 – Innovative Services in the 21st Century» i september 2015. Paperet var skrive saman med førsteamanuensis Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen frå NHH.

Gulbrandsen deltok også på doktorgradskollokvium i forkant av konferansen kor han presenterte ei skildring av sitt doktorgradsprosjekt, med arbeidstittelen «Sustainable business model innovations in service firms».

Gulbrandsen har vidare publisert artikkelen «Implementering av bærekraftstiltak» i Magma i september.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 06.10.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L