Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Altmann, Hasvold og Askheim på konferanse i Istanbul

Altmann, Hasvold og Askheim på konferanse i Istanbul

Høgskolelektorane Liv Altmann og Tove Hasvold presenterte paperet "User involvement in social work education in Norway. Experiences from the participating students points of view, and reflections upon future strategies for necessary changes in education and social work practice" på konferansen "3rd ENSACT Joint European Conference Social Action in Europe" i Istanbul 16.-19. april 2013.

Professor Ole Petter Askheim presenterte på same konferanse "User involvement in social work education - experiences from UK and Scandinavia and future strategies" saman med Cecilia Heule frå Socialhögskolan ved Universitetet i Lund i Sverige.

Presentasjonane er resultat av arbeidet i det EU-finansierte nettverket PowerUs der målet er å styrke brukerinvolveringa i utdanningane i sosialt arbeid. Nettverket er samansett av høgskole-/universitetstilsette i Storbritannia, Sverige og Noreg og kor Høgskolen i Lillehammer er den norske representanten.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 23.04.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L