Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Andersen med foredrag om autisme

Andersen med foredrag om autisme

Førsteamanuensis Per Normann Andersen heldt foredraget  «Kognitiv utvikling hos barn og unge med høyt-fungerende autisme» på Sykehuset Innlandet sin forskningskonferanse om autismespekterforstyrringar.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 04.04.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L