Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Andersen om brukarmedverking

Andersen om brukarmedverking

Førsteamanuensis Jan Andersen forelas på eit kurs om brukarmedverking arrangert av studieforbundet Funkis Innlandet på Quality Hotell & Resort Hafjell 1. og 2. november 2014. Dette var eit grunnopplæringskurs i brukarmedverking for brukarrepresentantar frå funksjonshemma sine organisasjonar i Hedmark og Oppland.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 28.11.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L