Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Askheim med foredrag om samarbeidsbasert forsking

Askheim med foredrag om samarbeidsbasert forsking

Professor Ole Petter Askheim heldt foredraget «Samarbeidsbasert forskning – utfordringer og muligheter» på konferansen «Å forske på, om og med lokalbaserte tjenester i psykisk helse og rus – om samarbeid og nettverk» i Trondheim 28. oktober 2015.

Arrangører av konferansen var: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP), Asker kommune, Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Stord/Haugesund.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 29.10.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L